Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Archiwum BIP » FS_2017

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

 Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) oraz uchwały nr VI/27/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, poniżej prezentujemy informację o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 rok dla poszczególnych sołectw:

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4)

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1.

Braciszewo

132

10 086,91 zł

2.

Dalki

431

19 171,21 zł

3.

Dębówiec

206

12 335,20 zł

4.

Ganina

143

10 421,12 zł

5.

Goślinowo

658

26 067,99 zł

6.

Jankowo Dolne

919

30 382,27 zł

7.

Kalina

250

13 672,02 zł

8.

Krzyszczewo

83

8 598,18 zł

9.

Lubochnia

280

14 583,49 zł

10.

Lulkowo

284

14 705,02 zł

11.

Łabiszynek

584

23 819,70 zł

12.

Mączniki

121

9 752,71 zł

13.

Mnichowo

765

29 318,89 zł

14.

Modliszewko

473

20 447,27 zł

15.

Modliszewo

335

16 254,52 zł

16.

Napoleonowo

81

8 537,42 zł

17.

Obora

349

16 679,87 zł

18.

Obórka

75

8 355,13 zł

19.

Osiniec

891

30 382,27 zł

20.

Piekary

454

19 870,01 zł

21.

Pyszczyn

180

11 545,26 zł

22.

Pyszczynek

194

11 970,62 zł

23.

Skiereszewo

303

15 282,28 zł

24.

Strzyżewo Kościelne

222

12 821,32 zł

25.

Strzyżewo Paczkowe

264

14 097,37 zł

26.

Strzyżewo Smykowe

167

11 150,29 zł

27.

Szczytniki Duchowne

604

24 427,35 zł

28.

Wełnica

652

25 885,70 zł

29.

Wierzbiczany

245

13 520,11 zł

30.

Wola Skorzęcka

319

15 768,40 zł

31.

Zdziechowa

805

30 382,27 zł

Łącznie

31

11 469

530 292,17 zł

Przypominamy, że aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego w 2017 roku musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek musi zawierać:

- wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa (zaznaczyć czy będzie dokonywany zakup, usługa bądź umowa zlecenie, w przypadku umowy zlecenie należy podać, kto będzie wykonywał zadanie - osoba pracująca posiadające wynagrodzenie wyższe niż minimalne czy bezrobotna),

- kwotę każdego wyszczególnionego przedsięwzięcia (np. zakup przystanku autobusowego - 3.000,00 zł wartość kosztorysowa; budowa chodnika 10m2 - 8.000,00 zł wartość kosztorysowa), łącznie nie można przekroczyć kwoty funduszu sołeckiego na dane sołectwo,

- uzasadnienie.

Środki z funduszu mogą być przeznaczona na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.  Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).

Uchwalony wniosek sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do 30 września 2016 roku. Celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na 2016 rok.

Sołectwo w terminie do 31 października 2016 roku może złożyć do Wójta Gminy wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Poniżej publikujemy niezbędne dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2017:

- Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa

- Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa

- Lista obecności na Zebraniu Wiejskim Sołectwa

- Wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na roku budżetowy

- Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć / ich zakresu przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym .