Wyszukiwarka:

Referaty i stanowiska pracy

Referaty i stanowiska pracy

 

Referat finansowo - księgowy
Ewa Kaźmierska
(+48...61) 424-57-55
  Księgowość budżetowa Agnieszka Minc
Danuta Borowiak

Ewa Berlik
Barbara Maciejewska
(+48...61) 424-57-61
  Księgowość podatkowa

Marlena Ostrowska
Agnieszka Zielińska

Weronika Bieś

(+48...61) 424-57-62
  Wymiar podatków i opłat Andrzej Trzcinski
Anna Cesarz
Dorota Wiśniewska

(+48...61) 424-57-64
  Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Sandra Pietraszak
Natalia Półtoranos

(+48...61) 424-57-62
 

Dodatki mieszkaniowe i czynsze
Opodatkowanie podatkiem VAT

Katarzyna Borucka (+48...61) 424-57-60
  kasjer   (+48...61) 424-57-63
Referat planowania przestrzennego, budownictwa, infrastruktury technicznej, gospodarowania mieniem komunalnym i ochrony środowiska

(+48...61) 424-57-57
  planowanie przestrzenne i ustalanie warunków zabudowy, Robert Błoch (+48...61) 424-57-57
  gospodarowanie mieniem komunalnym, Sławomir Gabryszak (+48...61) 424-57-57
  planowanie, rozwój i budowa infrastruktury technicznej
(+48...61) 424-57-57
  remonty i utrzymanie Dróg, Barbara Rafalska
(+48...61) 424-57-57
  podziały nieruchomości,
(+48...61) 424-57-57
  naliczanie opłat adiacenckich i opłat od wzrostu wartości nieruchomości Sławomir Gabryszak (+48...61) 424-57-57
  nadzór nad przestrzeganiem przepisów Prawa ochrony środowiska, - ochrona środowiska w zakresie planowania przestrzennego Marek Józefów (+48...61) 424-57-56
  zamówienia publiczne. Anna Grajkowska
Krzysztof Kaźmierski
(+48...61) 424-57-53
Samodzielne stanowiska do spraw:
   
  obsługi rady gminy, rad sołeckich i rady osiedlowej. Mirosława Szyda (+48...61) 424-57-59
  ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i spraw wojskowych. Karolina Moszczyńska

(+48...61) 424-57-60
  rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska

Rafał Skweres
Magdalena Buchwald

(+48...61) 424-57-66
  gospodarczych  oraz ochrony przeciwpożarowej  Joanna Budzyńska (+48...61) 424-57-66
  obrony cywilnej  Joanna Budzyńska (+48...61) 424-57-70
  sekretariatu Monika Salska
(+48...61) 424-57-50
  obsługi prawnej Dorota Ambroziak
(+48...61) 424-57-59
  kultury,  kultury fizycznej i ochrony informacji niejawnych. Andrzej Trzcinski (+48...61) 424-57-64
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (24/01/2008 07:37:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (24/01/2008 07:37:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (06/06/2019 10:17:28)