Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Sprawozdania finansowe

2020 r. - budżetowe
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hubert Binarsch (14/05/2020 09:38:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Hubert Binarsch (14/05/2020 09:38:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (29/05/2020 10:43:52)
2019 r. - finansowe
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hubert Binarsch (14/05/2020 09:26:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Hubert Binarsch (14/05/2020 09:27:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (14/05/2020 09:34:28)
2019 r. - budżetowe
2018 r. - finansowe
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hubert Binarsch (08/05/2019 12:19:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Hubert Binarsch (08/05/2019 12:19:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (08/05/2019 12:48:13)
2018 r. - budżetowe

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2018 rok

Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gniezno za 2018 rok

Załączniki do informacji o wykonaniu budżetu:

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym w zakresie podatku od środków transportowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń  lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2018 rok

Wykaz osób prawnych  i  fizycznych  oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 roku: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej  500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia a także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego za 2018 rok.

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym wydano decyzje w sprawie udzielenia pomocy publicznej w 2018 roku - w formie ulgi w podatku rolnym.

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w tym z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł w 2018 roku.

Wykaz ulg i zwolnień w podatku rolnym za 2018 rok

Wykaz ulg i zwolnień powyżej 500 złotych

 

Sprawozdania za IV kwartał

RB-27s za IV kwartał

RB-28s za IV kwartał

RB-N za IV kwartał

RB-PDP za IV kwartał

RB-Z za IV kwartał

RB-UZ za IV kwartał

RB-ST  za IV kwartał

RB-NDS za IV kwartał

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hubert Binarsch (08/05/2019 12:06:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Hubert Binarsch (08/05/2019 12:06:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (16/09/2019 14:45:06)