Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Struktura organizacyjna » Ewidencja Ludności, działalności gospodarczej i sprawy wojskowe

Ewidencja Ludności, działalności gospodarczej i sprawy wojskowe

Dane
  

Ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i sprawy wojskowe - Jerzy Berlik

 

Zakres kompetencji

1. Ewidencja Ludności
Na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 01.87.960 ze zmianami) oraz rozporządzenia zgłaszanie i przyjmowanie danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. 02 .236.1999).
a) Zameldowanie na pobyt stały:
b) Zameldowanie na pobyt czasowy
c) Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego:
d) Zameldowania cudzoziemców:
e) Numer Ewidencyjny PESEL
f) Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
g) Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu

2. Dowody osobiste
Na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.01.87.960) rozporządzenie: wzór dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych ich wymiany i zwrotowi lub utracie (Dz.U. 00.112.1182 ze zmianami) i opłacie za wydanie dowodu osobistego (Dz.U.00.105.1110).

3. Ewidencja działalności gospodarczej
Na podstawie ustawy Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U.99.101.1178).
a) Wpis do działalności gospodarczej

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 02.147.1231 ze zmianami).

5. Pobór i przedpobór
Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 02.21.205 ze zmianami) rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U.92 40.173 ze zmianami) oraz rozporządzenie w sprawie poboru do służby wojskowej (Dz.U.02.97.878).

6. Rejestr wyborców
Na podstawie ustawy o ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 01.46.499) oraz rozporządzenia
 


Telefon: (061) 424-57-60
Fax: (061) 424-57-51

Numer pokoju: 10
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (31/10/2007 13:11:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (31/10/2007 13:11:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (31/10/2007 13:38:55)