Wyszukiwarka:

Księgowość budżetowa

Dane

Urząd Gminy Gniezno
62-200 Gniezno
al.Reymonta 9-11
Kontakt: Agnieszka Minc
                  Danuta Borowiak
                  Barbara Maciejewska
                  Ewa Berlik

tel: +48 61 424 57 61
e-mail b.kanoniczak@ug.gniezno.internetdsl.pl
          d.borowiak@ug.gniezno.internetdsl.pl   
Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek - piątek 7:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro, pokój nr 20

Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowo-Księgowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:

 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-prawnym
 • klasyfikacja wydatków i dochodów budżetowych, kompletowanie dowodów księgowych,
 • dekretowanie dowodów księgowych,
 • uzgadnianie sald kont rachunkowych i wystawianie potwierdzeń sald,
 • księgowanie dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i obrotowego,
 • prowadzenie spraw finansowych w zakresie płac:

- sporządzanie list płac pracowników,
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
- naliczanie składek ubezpieczenia zdrowotnego, rentowego, emerytalnego pracowników,
- naliczanie składek chorobowych pracowników,
- naliczanie podatku dochodowego od dochodów pracowników,
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego,

 • rozliczanie podatku VAT,
 • prowadzenie księgowości opłat adiacenckich , dzierżaw i najmu, rat z tytułu nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (27/10/2008 08:24:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (30/12/2010 08:25:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (13/06/2019 15:22:21)