Wyszukiwarka:

Dane

Urząd Gminy Gniezno
62-200 Gniezno
al. Reymonta 9-11
Funkcję Skarbnika sprawuje: Gabriela Cempel
Podległość:
Skarbnik podlega bezpośrednio Wójtowi.
tel: +48 61 424 50 55
e-mail: g.cempel@urzadgminy.gniezno.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - 7:15-16:15
wtorek - piątek 7:15-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro, pokój nr 14

Skarbnik Gminy pełni dodatkowe funkcje:
- Kierownika Referatu Finansowo - Księgowego,
- Głównego Księgowego budżetu.

Do zadań Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu Gminy,
2) nadzór i kontrolę realizacji budżetu Gminy, w tym kontrola wykonania budżetu w jednostkach organizacyjnych,
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
5) kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
6) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
8) kierowanie pracą pracowników Referatu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (27/10/2008 09:00:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (30/12/2010 09:06:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (12/12/2016 21:29:42)