Wyszukiwarka:

Inwestycje i Infrastruktura Techniczna

Dane
 

Planowanie, rozwój i budowa infrastruktury technicznej - Bernadetta Zakrzewska, Mariusz Rojewski, Przemysław Lewandowski

 

Zakres kompetencji

1. Współudział w tworzeniu programów inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych i oświetlenia : zbieranie i opracowywanie złożonych wniosków od mieszkańców, sołectw, komisji.
2. Przygotowywanie procesu inwestycyjnego ( dokumentacja, pozwolenie na budowę, przygotowywanie materiałów przetargowych).
3. Prowadzenie procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem obowiązującego prawa budowlanego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Utrzymanie sieci dróg gminnych.
5. Realizacja zadań objętych uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu na dany rok.
6. Nadzór nad funkcjonowaniem gminnej komunikacji.
7. Prowadzenie kontroli stanu pasa drogowego.
8. Nadzorowanie właściwego oznakowania dróg i ulic oraz umieszczania i utrzymywania tabliczek z nazwami ulic.
9. Prowadzenie ewidencji dróg.
10. Współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich.
 

Telefon: (0 61) 424-57-57
Fax: (0 61) 424-57-51

Numer pokoju: 19
Kondygnacja: I
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (07/11/2007 12:30:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (07/11/2007 12:30:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (30/06/2020 15:13:59)