Wyszukiwarka:

Dane

Planowanie przestrzenne

Urząd Gminy Gniezno
62-200 Gniezno
al. Reymonta 9-11
Kontakt: Marek Józefów tel: +48 61 424 50 56
                Robert Błoch     tel: +48 61 424 50 53
e-mail: m.jozefow@ug.gniezno.internetdsl.pl
           r.bloch@ug.gniezno.internetdsl.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - 7:15-16:15
wtorek - piątek 7:15-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 13 i 8
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu planowania przestrzennego, budownictwa, infrastruktury technicznej, gospodarowania mieniem komunalnym i ochrony środowiska i podlega bezpośrednio pod Wójta Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacja planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w myśl obowiązujących przepisów:
 a) zbieranie wniosków w sprawach zmian przeznaczenia gruntów,
 b) kompletowanie dokumentów i zaświadczeń stron,
 c) zlecenie wykonania opracowań w ramach zamówień publicznych,
 d) podawanie do publicznej wiadomości,
 e) zbieranie protestów i zarzutów, przedstawianie projektów uchwał w tym zakresie pod obrady Rady Gminy,
2) realizacja zadań wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) wydawanie zaświadczeń o oznaczeniu danego terenu w studium uwarunkowań oraz w planie zagospodarowania przestrzennego,
5) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki lokalami mieszkaniowymi.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (30/10/2008 09:35:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (30/12/2010 09:35:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (12/12/2016 21:30:17)