Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

Dane
 

Zamówienia Publiczne - Krzysztof Kaźmierski

 

Zakres kompetencji

Do podstawowych zadań stanowiska należy:
1. Obsługa prowadzonych postępowań.
2. Kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
3. Udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych.
4. Udzielanie pomocy i sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu, odwołań i protestów.
6. Rozpatrywanie odwołań i protestów oraz występowanie w imieniu Urzędu do Urzędu Zamówień Publicznych.
7. Nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
8. Przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawach związanych z udzieleniem zamówień publicznych.
 

Telefon: (0 61) 424-57-53
Fax: (0 61) 424-57-51
E-Mail: k.kazmierski@ug.gniezno.idsl.pl

Numer pokoju: 18
Kondygnacja: Pietro
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (07/11/2007 10:34:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (07/11/2007 10:41:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (13/06/2019 15:19:25)