Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty » Rok 2011

Rok 2011

03.11.2011 - Konsultacje programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi

20.09.2011 - Wykaz nieruchomości  zabudowanej  garażami,  położonej  w  Jankowie  Dolnym,  gmina  Gniezno,  przeznaczonej  do  sprzedaży  na  rzecz  dotychczasowych  najemców

14.09.2011 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Osińcu.

14.09.2011 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek wLubochni.

10.08.2011 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  położonej w  miejscowości Kalina.

08.08.2011 - Ogłoszenie Wójta Gminy gniezno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Gniezno na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikat Wójta Gminy Gniezno z dnia 10 maja 2011 roku

Wykaz do komunikatu z dnia 10 maja 2011 roku

10.05.2011 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubochnia

10.05.2011 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osiniec

Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego w 2010  r.

Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym wydano decyzje w sprawie udzielenia pomocy publicznej w 2010 roku w formie ulgi  w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów lub wpisania do rejestru zabytków.

Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł w 2010 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: S.Gabryszak, A.Trzcinski,
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (10/05/2011 09:41:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (10/05/2011 09:41:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (03/12/2013 13:25:12)