Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty » Rok 2013

Rok 2013

22.11.2013 - WÓJT  GMINY  GNIEZNO ogłasza nabór do Referatu Finansowo-Księgowego na stanowisko ds. księgowania opłat za odbiór odpadów komunalnych

22.11.2013 - WÓJT  GMINY  GNIEZNO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej.

15.11.2013 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno.

30.10.2013 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odcinek węzeł „Mielno" - Gniezno".

28.10.2013 - Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok.

04.10.2013 - Komunikat Wójta Gminy Gniezno w sprawie wykazu  lokali mieszkalnych  przeznaczonych  do  sprzedaży.

23.07.2013 - Fundusz Sołecki na 2014r. - informacje

05.07.2013 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

29.05.2013 - Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w formie umorzenia. 

29.05.2013 - Wykaz umorzeń zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł. oraz ulg i zwolnień w podatku rolnym za rok 2012 

29.05.2013 - Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego  w 2012  r.

29.05.2013 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono w 2012 roku odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

10.05.2013 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno. 

09.05.2013 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie.

23.04.2013 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi za  2012 rok

19.04.2013 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubochnia na terenie Gminy Gniezno.

28.03.2013 - Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół Gminy Gniezno.

18.-03.2013 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za rok 2012.

08.03.2013 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół Gminy Gniezno. (załacznik_1) (załacznik_2)

09.08.2013 - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: J.Wietrzyński
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (08/03/2013 14:18:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (08/03/2013 14:26:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (24/01/2014 08:56:10)