Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty » Rok 2014

Rok 2014

30.10.2014 - Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

25.09.2014 - Wykaz osób, którym Wójt Gminy Gniezno przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2013/2014. 

04.08.2014 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie, przy ul.Reymonta 2.

18.06.2014 - Wykaz nieruchomości  zabudowanej  stanowiącej  własność  Gminy  Gniezno  przeznaczonej  do  sprzedaży.

30.05.2014 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Strzyżewo Smykowe.  

28.05.2014 - Wykaz osób prawnych i  fizycznych  oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2013  roku odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej  500 zł. 

20.05.2014 - Wykaz osób którym udzielono ulg i zwolnień w podatku rolnym za rok 2013.  

20.05.2014 - Wykaz umorzeń zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł.   

20.05.2014 - Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego  w 2013  r.

11.04.2014 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościModliszewo - działka 32/5. 

04.04.2014 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lulkowo - działka 151/3 i 153/4.

04.04.2014 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lulkowo - działka 169. 

18.03.2014 - Rb-NDS roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

18.03.2014 - Rb-Z roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego.

14.03.2014 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno.

11.03.2013 - Informacja o stanie  mienia  komunalnego sporządzona wg stanu na dzień 31.12.2013r.

14.02.2014 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno (Lulkowo dz.151).

14.02.2014 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno (Lulkowo dz.169)

16.01.2014 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o  wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

08.01.2014 - Ogłoszenie Wójta Gminy Gniezno o wyniku naboru do Referatu Finansowo-Księgowego na stanowisko ds. księgowania opłat za odbiór odpadów komunalnych.

08.01.2014 - Ogłoszenie Wójta Gminy Gniezno o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (08/01/2014 14:58:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (08/01/2014 14:58:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (31/10/2014 12:39:28)