Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Ogłoszenia

Konsultacje_na_2013

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY GNIEZNO 
NA
ROK 2013 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W
ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.                            

Treść projektu i formularz do zgłoszenia uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 6.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Gminy pok. nr 6 lub drogą elektroniczną na adres: m.mietlicka@ug.gniezno.internetdsl.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19.11.2012r.

Program współpracy - PROJEKT

Formularz konsultacji programu

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: M.Mietlicka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (13/11/2012 13:22:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (13/11/2012 13:22:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (13/11/2012 13:45:43)