Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Interpelacje » Kadencja VIII » Rok 2019

Formularz interpelacji  ( wersja .doc ) ( wersja .pdf )

Interpelacje Radnych w 2019 roku

Nr sprawy

Autor i zakres przedmiotowy

Data

13391 Radna M.Brykczyńska w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gniezno realizujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych
 27.12.2018
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 09.01.2019
13213 Radna I.Pajkert w sprawie rozpatrzenia możliwości utworzenia w świetlicy wiejskiej w Mnichowie stałego obwodu wyborczego
 18.12.2018

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
Odpowiedź Komisarza Wyborczego w Koninie II

 02.01.2019
 289 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie przygotowania i uruchomienia gminnego programu dla rodzin wielodzietnych, pozwalającego przyznawać uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, w tym m.in. w obszarze wprowadzenia ulg w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz korzystania z publicznego transportu zbiorowego.
 09.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 17.01.2019
 290 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie zamontowania lamp ulicznych oraz utwardzenia dróg wewnętrznych na Os.Porzeczkowym w miejscowości Piekary
 09.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 16.01.2019
 288 Radna A.Rzempała-Chmielewska w sprawie opracowania wieloletniego harmonogramu  w zakresie inwestycji drogowych  na terenie  Gminy Gniezno wraz z  ustaleniem kryteriów i warunków mających wpływ na ich kolejność w harmonogramie
09.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 17.01.2019
 494 Radna I.Pajkert w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Gniezno na 2019 r inwestycji "Wyrównania i utwardzenia odcinka drogi 287036P na odcinku 680 m"
 14.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 21.01.2019
 495 Radna I.Pajkert w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Gniezno na 2019 r inwestycji "Przedłużenia istniejącej już drogi asfaltowej 287038P od przejazdu kolejowego relacji Poznań -Bydgoszcz  do drogi na Braciszewo. Całkowita długość tego odcinka to ok.750 m".
 14.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 21.01.2019
 409 Radna Kamila Butrymowicz w sprawie sieci wodociągowej na osiedlu Kwiatowym  w Modliszewie, drogi  gminnej  na osiedlu  Kwiatowym oraz kosztów wykonania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewo.
 10.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 23.01.2019
 493 Radna Iwona Pajkert w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Gniezno na 2019 r inwestycji "Rozpoczęcia działań w kierunku wybudowania sieci wodociągowej dla działek z podziału działki 254 we wsi Mnichowo".
 14.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 23.01.2019
 1001 Radna Kamila Butrymowicz w sprawie możliwości uwzględnienia w tworzonym programie  "Program  realizacji inwestycji drogowych  na terenie  Gminy Gniezno" wyszczególnionych dróg gminnych.
 25.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 04.02.2019
 1202 Radna A.Rzempała-Chmielewska w  sprawie zakupu części nakładu książki dla dzieci pt. "Jak wielkopolanie wywalczyli niepodległość?" i przekazania  ich do placówek oświatowych na terenie Gminy Gniezno.
 30.01.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 06.02.2019
 1533 Radna A.Górna w sprawie naprawy nawierzchni drogi w miejscowości Osiniec
 06.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 13.02.2019
 1534 Radna A.Górna w sprawie budowy dróg w miejscowości Osiniec
 06.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 15.02.2019
 2141 Radna Kamila Butrymowicz w sprawie oznakowania drogi powiatowej w miejscowości Modliszewo
 19.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 25.02.2019
 2171 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie budowy chodnika
 18.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 25.02.2019
 2172 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie budowy dróg gminnych w Jankówku
 18.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
  25.02.2019
 2140 Radna Kamila Butrymowicz w sprawie odnowienia granic działki na której znajduje się świetlica wiejska w Krzyszczewie
 19.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 05.03.2019
 2139 Radna Kamila Butrymowicz w sprawie uzupełnienia brakujących lamp oświetleniowych w Modliszewie
 21.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
  05.03.2019
  Radny Marian Kaźmierczak w sprawie budowy przedszkola w Jankowie Dolnym
 18.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 06.03.2019
 2606 Radna Maria Brykczyńska w sprawie wyrównania i utwardzenia dróg w miejscowości Wierzbiczany
 28.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 06.03.2019
 2320 Radna Maria Brykczyńska w sprawie modernizacji drogi gminnej gruntowej w miejscowości Wierzbiczany
 25.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 06.03.2019
 2604 Radna Maria Brykczyńska w sprawie wyrównania i utwardzenia dróg w miejscowości Kalina
 28.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 06.03.2019
 2605 Radna Maria Brykczyńska w sprawie modernizacji drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kalina
 28.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 06.03.2019
 2142 Radna Kamila Butrymowicz w sprawie uporządkowania terenu boiska w miejscowości Modliszewo
 19.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 06.03.2019
 2449 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie pogłębienia i regulacji nurtu rzeki Wełny
 25.02.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 06.03.2019
 2846 Radna Wioletta Nawrocka w sprawie poprawy warunków kształcenia dzieci w Szkole Podstawowej w Goślinowie
 06.03.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 20.03.2019
 3984 Radna Maria Brykczyńska w sprawie zamontowania lamp oraz latarni w celu oświetlenia drogi łaczącej starą Lubochnię z os. Modrzewiowym w Lubochni
 28.03.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 09.04.2019
 3985 Interpelacja radnej Agnieszki Rzempały-Chmielewskiej nr 5/19/I/ARC  28.03.2019

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

 17.04.2019
20190513 Radny Mariusz Nawrocki w sprawie budowy chodnika przy drodze Wełnica - Jankówko
 13.05.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 22.05.2019
 20190527 Radna Kamla Butrymowicz w sprawie wyprowadzenia kolektora do kanalizacji przez ulicę Północną w Gnieźnie
27.05.2019

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno (1)

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno (2) w związku z pismem Prezydenta Miasta Gniezna oraz pismem PWiK w Gnieźnie sp. z o.o.

06.06.2019

25.07.2019

 20190404 Radna Agata Górna w sprawie montażu dodatkowego oświetlenia w m. Osiniec  04.04.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 17.04.2019
 20190410 Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska w sprawie zgłoszenia wsi Piekary i Braciszewo do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
 05.04.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  18.04.2019
 20190510 Radny Mariusz Nawrocki w sprawie naprawy usterek na drodze gminnej w m. Wełnica
 10.05.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  24.05.2019
 20190603_1 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie rewitalizacji drogi gruntowej w Jankowie Dolnym
 03.06.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  17.06.2019
 20190603_2 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie wytyczenia i rewitalizacji drogi w Jankowie Dolnym
03.06.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 17.06.2019
 20190618 Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska w sprawie problemu wywozu odpadów przemysłowych z przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy Gniezno do ZZO w Lulkowie
18.06.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
26.06.2019
 20190618_2 Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska w sprawie wykonania oświetlenia na osiedlu Lazurowym w Piekarach
 18.06.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 28.06.2019
 20190618_3 Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska w sprawie centralnego rejestru umów 18.06.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 02.07.2019
 20190618_4 Radna Agnieszka Rzempała-Chmielewska w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotycząych ustalenia nowej siatki połączeń lokalnego transportu zbiorowego  18.06.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 03.07.2019
 20190701 Radna Wioletta Nawrocka w sprawie organizacji spotkania z zarządcą drogi
 01.07.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 12.07.2019
 20190701_2 Radna Wioletta Nawrocka w sprawie naprawy drogi gminnej przy ul. Pomina w Goślinowie
 01.07.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  12.07.2019
 20190711 Radny Mariusz Nawrocki w sprawie połóźenia nakładki bitumicznej na drodze gminnej Wełnica - Jankówko
11.07.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
25.07.2019
 20190717 Radna Kamila Butrymowicz w sprawie budowy sieci gazowej wzdłuż dawnej drogi krajowej nr 5 w Modliszewie 17.07.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
29.07.2019
 20190726 Radna Kamila Butrymowicz w sprawie dopłat do biletów autobusowych dla dzieci mieszkających poniżej 3 lub 4 km od budynku szkoły
 26.07.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
08.08.2019
 20190802 Radna Agata Górna w sprawie montażu opraw oświetleniowych w Osińcu 02.08.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 14.08.2019
 20190802_2 Radna Agata Górna w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2214P  Osiniec - Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka - Lubochnia 02.08.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 14.08.2019
 20190829 Radna M.Brykczyńska w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego dowozu dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Gniezno w okresie od 2 września 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.
 14.08.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
28.08.2019
 20190903 Radna W. Nawrocka w sprawie wizji lokalnej dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego z ul. Gdańską na wysokości stacji paliw
 03.09.2019
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 17.09.2019
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (04/01/2019 07:55:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (04/01/2019 07:55:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (18/09/2019 14:35:27)