Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Interpelacje » Kadencja VIII » Rok 2020

Formularz interpelacji  ( wersja .doc ) ( wersja .pdf )

Interpelacje Radnych w 2020 roku

Nr sprawy

Autor i zakres przedmiotowy

Data

 20200105 Radna Agata Górna w sprawie projektu oświetlenia ulicy Kamiennej w Osińcu  05.01.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  15.01.2020
 20200105_2 Radna Agata Górna w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej placów zabaw na terenie gminy Gniezno (zapytanie)  05.01.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 21.01.2020
 20200127 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowy remizy OSP w Strzyżewie Smykowym oraz przedszkola w Jankowie Dolnym 27.01.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 10.02.2020

 20200212_1

Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie wybudowania  studni chłonnej w drodze gminnej na Osiedlu Zachodnim w Piekarach  12.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
25.02.2020
 20200212_2 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zasad segregacji odpadów oraz umożliwienia dostarczania odpadów do PSZOK w Gnieźnie
 12.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.02.2020
 20200212_3 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie wprowadzenia ulg za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych
 12.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.02.2020
 20200217 Radna Wioletta Nawrocka w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2021 rok realizacji projektu oświetlenia ulicznego Osiedla Leszka Białego w Goślinowie
 17.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  27.02.2020
 20200227 Radna Iwona Pajkert w sprawie montażu lampy na istniejącym słupie w celu prawidłowego oświetlenia terenu przy stawie w Mnichowie  27.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 09.03.2020
 20200227_2 Radna Iwona Pajkert w sprawiepodjęcia natychmiastowych działań naprawczych drogi gminnej w Mnichowie na odcinku od drogi powiatowej do remizy
27.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.03.2020
 20200227_3 Radny Mariusz Nawrocki w sprawie drogi gminnej Wełnica-Jankówko 27.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.03.2020
 20200227_4 Radny Mariusz Nawrocki w sprawie naprawy dróg na osiedlu Łąkowym w Wełnicy  27.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.03.2020
 20200519_1 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie montażu kamery monitorującej przystanek przy pętli autobusowej w Piekarach  19.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 26.05.2020
20200519_2
Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie skierowania do WZDW wniosku o wykonanie brakującego fragmentu chodnika przy DW 190 w m. Obora (przy granicy z m. Piekary)  19.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.05.2020
 20200519_3 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie opracowania gminnego programu małej retencji wód opadowych  19.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  29.05.2020
 20200519_4 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie podjęcia działań dotyczących rozpatrzenia możliwości i aplikowania ośrodki unijne z programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu"
 19.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 02.06.2020
 20200525 Radna Maria Brykczyńska w sprawie remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w m. Kalina  25.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
29.05.2020
 20200525_2 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie: podjęcia działań i przedstawienia harmonogramu prac w zakresie budowy przedszkola w Jankowie Dolnym, budowy chodnika wzfłuż posesji 51a i 53 i dalej do DK 15 oraz budowy ul. Helskiej w Jankówku 25.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 08.06.2020
 20200525_3 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie pielęgnacji terenu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach 25.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.06.2020
 20200612 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie wdrożenia w gminie aplikacji NiceTown
 12.06.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 24.06.2020
 20200615 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie utwardzenia dróg na os.Porzeczkowym  w Piekarach
15.06.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
29.06.2020
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (02/01/2020 09:21:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (02/01/2020 09:21:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (29/06/2020 15:20:51)