Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Stanowienie prawa lokalnego » Kadencja VII » Sesja XLV - 19.02.2018

Uchwały XLV Sesji Rady Gminy z 19.02.2018

300. Uchwała Nr XLIV/300/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.

301. Uchwała Nr XLIV/301/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

302. Uchwała Nr XLIV/302/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

303. Uchwała Nr XLIV/303/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniezno.

304. Uchwała Nr XLIV/304/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2018 roku.

305. Uchwała Nr XLIV/305/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2018 roku.

306. Uchwała Nr XLIV/306/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nadania nawy ulicy we wsi Strzyżewo Smykowe

Projekt protokołu z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2018r.

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2018r. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (23/02/2018 11:33:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (23/02/2018 11:39:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (06/03/2018 08:35:21)