Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Stanowienie prawa lokalnego » Kadencja VII » Sesja XXVI - 7.11.2016

Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy z 7.11.2016

180.Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

181.Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

182.Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2017 rok.

183.Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

184.Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

185.Uchwała Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej we wsi Lulkowo Gm. Gniezno.

186.Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym.

187.Uchwała Nr XXVI/187/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno.

188.Uchwała Nr XXVI/188/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne.

Projekt protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 7 listopada 2016r.

Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 7 listopada 2016r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (16/11/2016 08:20:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (16/11/2016 08:21:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (30/12/2016 09:29:03)