Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Struktura Rady » Komisje Rady

Komisje Rady

Skład Komisji Rady - VIII Kadencja

Rada Gminy ze swojego grona moze powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.


 
 
Agata Górna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Modrzejewska - Członek Komisji Rewizyjnej
Bolesław Dziel - Członek Komisji Rewizyjnej
 

Jakub Fryza  - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Zygmunt Lewandowski - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

Patryk Dobrzyński - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Maria Brykczyńska - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Kamila Butrymowicz - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Łukasz Ciesielski - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Ryszard Majewski - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

KOMISJA OŚWIATY

Marian Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Oświaty
Iwona Pajkert - Członek Komisji Oświaty
Wioletta Nawrocka - Członek Komisji Oświaty

KOMISJA STATUTOWA

Maria Brykczyńska - Przewodnicząca Komisji Statutowej
Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Członek Komisji Statutowej
Łukasz Ciesielski - Członek Komisji Statutowej
Jakub Fryza - Członek Komisji Statutowej
Marian Kaźmierczak - Członek Komisji Statutowej
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (25/11/2018 08:51:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (03/09/2007 14:51:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (10/12/2018 10:28:12)