Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenia - 2017

Zarządzenia - 2017

1.Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

2.Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wskazania lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

3.Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania faktur VAT, faktur korygujących i not korygujących, racownikom Urządu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Gniezno.

4.Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej od początku II semestru roku szkolnego 2016/2017.

5.Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Gniezno

6.Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Gniezno

7.Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat i zasad  wynajmu świetlic stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno.

8.Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Gniezno

9.Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Gniezno

10.Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gniezno, na rok szkolny 2017/2018

11.Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Gniezno

12.Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Gniezno

13.Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Jankowie Dolnym od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej.

14.Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

15.Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie

21.Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Gnieznow sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 62/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno.

21a.Zarządzenie nr 21a/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie zatwierdzenia  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie.

31.Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum w Jankowie Dolnym do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym

32.Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych do Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych

33.Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum w Zdziechowie do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie

34a.Zarządzenie nr 34a/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Gniezno.

37.Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gniezno

38.Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie

39.Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno  do szkół i oddziałów przedszkolnych.

40.Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Gnieznow w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (02/01/2017 12:30:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (30/01/2017 12:30:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (12/10/2017 13:48:38)