Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenia - 2018

Zarządzenia - 2018

1.Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Gniezno

2.Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Gniezno

3.Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składaniadokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

4.Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

5.Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

6.Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych.

7.Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

8.Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.

10.Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

11.Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

12.Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

13.Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

14.Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

15.Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Gnieznow sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie

23.Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej

24.Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

28.Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31.Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Jankowo Dolne)

32.Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Osiniec)

35.Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Mnichowo 175/1)

36.Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Mnichowo 175/2) 

38.Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości.

42.Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Gniezno zmieniające zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Gniezno z dnia 1 września 2017r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno do szkół i oddziałów przedszkolnych

50.Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

52.Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości

53.Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2018r.

54.Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 31a Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno.

56.Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (05/01/2018 07:20:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (05/01/2018 07:20:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (08/08/2019 08:44:02)