Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenia - 2019

Zarządzenia - 2019

4. Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zwołania na terenie Gminy Gniezno zebrań wiejskich i zebrania Osiedla Łabiszynek, w  celu  dokonania  wyboru  sołtysów, rad sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla  Łabiszynek oraz Zarządu Osiedla Łabiszynek.

5.Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Gniezno

6.Zarzadzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Gniezno

7.Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

8.Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9.Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

10.Zarzadzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

11.Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno

12.Zarzadzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14. Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, informatyk, podinspektor ds. kultury i aktywizacji społecznej, podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu.

15. Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wprowadzenia  zmian do  zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, informatyk, podinspektora ds. kultury i aktywizacji społecznej, podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

21.Zarzadzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej pracowników Urzędu Gminy Gniezno.

22. Zarzadzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  stanowiących  mienie  gminne.   

24. Zarzadzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej pracowników Urzędu Gminy Gniezno 

25. Zarzadzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno (utraciło moc - patrz zarządzenie 36/2019)

30. Zarzadzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie poszerzenia składu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gniezno

31. Zarzadzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego

32. Zarzadzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

33. Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

35. Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno.

36.Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (02/01/2019 08:46:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (02/01/2019 08:46:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (16/05/2019 10:33:22)