Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenia - 2019

Zarządzenia - 2019

4. Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zwołania na terenie Gminy Gniezno zebrań wiejskich i zebrania Osiedla Łabiszynek, w  celu  dokonania  wyboru  sołtysów, rad sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla  Łabiszynek oraz Zarządu Osiedla Łabiszynek.

5.Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Gniezno

6.Zarzadzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Gniezno

7.Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

8.Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9.Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

10.Zarzadzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

11.Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno

12.Zarzadzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14. Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, informatyk, podinspektor ds. kultury i aktywizacji społecznej, podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu.

15. Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wprowadzenia  zmian do  zarządzenia nr 14/2019 Wójta Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, informatyk, podinspektora ds. kultury i aktywizacji społecznej, podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

21.Zarzadzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej pracowników Urzędu Gminy Gniezno.  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (02/01/2019 08:46:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (02/01/2019 08:46:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (21/03/2019 20:16:16)