Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenia - 2020

Zarządzenia - 2020

1. Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy Gniezno Centralnego Rejestru Umów

2. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej woty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

3. Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany w Gminie Gniezno na lata 2019 - 2024

Strategia Mnichowo      Strategia Osiniec      Strategia Piekary      Strategia Wierzbiczany

4. Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2020r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

5. Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

6. Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do  wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz dotyczących spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji

7. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

8. Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru sołtysa wsi Goślinowo  

10. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Gniezno i jej jednostkach organizacyjnych

11. Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

12. Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

13. Zarządzenie nr 13/2020 z dnia  4 marca 2020 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Gniezno

14. Zarządzenie nr 14/2020 z dnia  4 marca 2020 r. w sprawie powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie

15. Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Gniezno

16. Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie

17. Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

18. Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 

19. Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemu pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (02/01/2020 09:35:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (02/01/2020 09:35:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (01/04/2020 12:14:03)