Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenia - 2020

Zarządzenia - 2020

1. Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy Gniezno Centralnego Rejestru Umów

2. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej woty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

3. Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany w Gminie Gniezno na lata 2019 - 2024

Strategia Mnichowo      Strategia Osiniec      Strategia Piekary      Strategia Wierzbiczany

4. Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2020r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

5. Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

6. Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do  wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz dotyczących spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji

7. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

8. Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru sołtysa wsi Goślinowo  

10. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie Gniezno i jej jednostkach organizacyjnych

11. Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

12. Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

13. Zarządzenie nr 13/2020 z dnia  4 marca 2020 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Gniezno

14. Zarządzenie nr 14/2020 z dnia  4 marca 2020 r. w sprawie powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie

15. Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Gniezno

16. Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie

17. Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

18. Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 

19. Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemu pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno

20. Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetoweja na 2020 rok

21. Zarządzenie nr 21/2020  z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu"Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2019 rok"      Załącznik nr 1 - Informacja opisowa          Załącznik nr 2 - Fundusz sołecki                Załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia

22. Zarządzenie nr 22/2020  z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

23. Zarządzenie nr 23/2020  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury

24. Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok++

25. Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Zdziechowie

26. Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 19/2020 z dnia  1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemu pracy pracowników Urzędu Gminy Gniezno

27. Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

28. Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Zdziechowie oraz określenia trybu jej pracy

29. Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gniezno

30. Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2020 Wójta Gminy Gniezno z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

31. Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego e celu przeprowadzenia Poszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

32. Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Gminnego Żłobka w Zdziechowie

33. Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

34. Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

36. Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych

38. Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad dotyczących księgowań wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Gniezno

39. Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Goślinowo

40. Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

42. Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (02/01/2020 09:35:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (02/01/2020 09:35:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (08/07/2020 14:24:55)