Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Organy władzy publicznej » Wójt » Rejestr zarządzeń » Zarządzenia - 2020

Zarządzenia - 2020

1. Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy Gniezno Centralnego Rejestru Umów

2. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej woty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych

3. Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mnichowo, Osiniec, Piekary, Wierzbiczany w Gminie Gniezno na lata 2019 - 2024

Strategia Mnichowo      Strategia Osiniec      Strategia Piekary      Strategia Wierzbiczany

5. Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

6. Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie do  wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz dotyczących spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji

7. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

8. Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

9. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru sołtysa wsi Goślinowo  

11. Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (02/01/2020 09:35:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (02/01/2020 09:35:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (14/02/2020 13:08:44)