Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Realizacja zadań publicznych » Ogłoszenia o konkursach » wypoczynek

Konkurs - organizacja wypoczynku letniego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego Gminy Gniezno z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gniezno wraz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gniezno na rok 2019"

Zarządzenie Wójta Gminy Gniezno

Załącznik do Zarządzenia

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hubert Binarsch (07/07/2019 19:32:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hubert Binarsch (07/07/2019 19:32:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Hubert Binarsch (08/07/2019 16:18:29)
ogloszenie_1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresie organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji szkolnych z elementami programu profilaktycznego.

1.Ogłoszenie

2. Oferta

3. Sprawozdanie

4. Wyniki konkursu

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: M.Mietlicka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (23/04/2012 15:49:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (23/04/2012 15:50:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (08/06/2012 13:57:59)