Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » System Informacji o Środowisku » Ogłoszenia i inne informacje

Ogłoszenia i inne informacje

Zestawienie ogłoszeń i informacji

Data

 Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

 Sygnatura

 19.04.2010 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno  - dzialka nr 120 UG.OS 7624-2-10
19.04.2010  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na budowie warsztatu samochodowego w miejscowości Ganina, Gmina Gniezno - działka nr 62/8  UG.OS.7624-3-10
 21.04.2010  Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko dla przedsiewziecia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1; 107/2.  UG.OS.7624-1-10
4.05.2010  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Goślinowo - działka nr 384/3  UG.OS 7624/5/10
 10.05.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniczno - blacharskiego w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno - działka nr 11/84 UG.OS 7624/4/10
14.05.2010  Ogłoszenie o wszczęciu postepowania i rozpoiczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwziecia polegajacego na Budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - działki nr 190/1; 190/2; 191/3; 191/4  Prezydent Miasta Gniezna
 7.05.2010  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsiewzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w Osińcu - działka nr 117/2  UG.OS. 7624/7/10
 2.06.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego n rozbudowie warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z diagnostyką w miejscowości Obora, Gmina Gniezno - działka nr 150/3 UG.OS 7624/6/10
 12.08.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie i sksploatacji stacji demontażu pojazdów w Osińcu - działka nr 117/2  UG.OS 7624/7/10
 26.08.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcie polegającego na budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Gmina Gniezno, działki nr 190/1, 190/2, 191/3, 191/4  UG.OS 7624/8/10
 4.10.2010  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Goślinowie, Gmina Gniezno - działka nr 384/3  Danuta Krysztofik - Peridis
 8.10.2010  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsiewziecia polegajacego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno - działka nr 117/2  UG.OS.7624/11/10
 7.12.2010  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsiewziecia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej do produkcji mebli tapicerowanych w miejscowości Mnichowo, Gminy Gniezno - działka nr 45  UG.OS. 7624/9/10
 11.03.2011  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsiewzięcia polegającego na budowie pawilonów - fermy norek na 60 DJP w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno - działka nr 10  UG.OS. 7624/14/10
 15.03.2011  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec - działka nr 117/2 UG.OS 7624/11/10
 26.04.2011 Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej w miejscowości Skiereszewo, działki nr 58; 65; 62/1; 71/2; 68; 74; 75; 79/10; 46; 26/4.  Urząd Gminy w Gnieźnie
 17.05.2011  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na adaptacji budynku magazynowego dla magazynowania ia konfekcjonowania produktów chemicznych stosowanych w przemysle poligraficznym w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 12/1 UG.OS. 6220.1.11
 4.07.2011  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów w miejscowości Osiniec, działka nr 117/2  UG.OS.7624/11/10
 14.10.2011  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym w miejscowości Skiereszewo (os. Bajkowe), Gmina Gniezno, działki nr 110; 113; 125; 41/3 i 43  UG.OS. 6220.4.2011
 16.11.2011  Ogłoszenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek na 60 DJP w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno - działka nr 10  UG.OS. 7624/14/10
 12.03.2012  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na stację demontażu pojazdów w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 11/84  Auto Import Transport Naprawa Zbigniew Garstka
 25.07.2012  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu budynku - obory dla krów mlecznych  wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno działka nr 118  Sławomir Kujawa
 31.07.2012  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych , placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu, tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1; 107/2   Altiplano Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 27.08.2012  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na stację demontażu pojazdów w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 11/84  Auto-Import-Transport-Naprawa Zbigniew Garstka
 20.09.2012  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 278/1  Maciej Lesiński
 24.01.2013  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wykorzystywanej na własny użytek do celów rolniczych w miejscowości Napoleonowo, Gmina Gniezno, działka nr 13/1  Piotr Andrzejewski
 8.04.2013  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów w Lulkowie (modernizacja i podwyższenie rzędnych zamknięcia kwatery nr 1), Gmina Gniezno, działki nr 191/3 i 190/2  URBIS SP. z o o.
 29.04.2013  Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wykorzystywanej na własny użytek do celów rolniczych w miejscowości Napoleonowo, Gmina Gniezno, działka nr 9/2  Bartłomiej Kaczmarek
 28.05.2013  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów w Lulkowie ) modernizaja i podwyższenie rzędnych zamknięcia kwatery nr 1), Gmina Gniezno, działki nr 191/3 i 190/2  URBIS Sp. z o. o.
 19.08.2013  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1; 107/2.  Altiplano Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią S.K.A
 16.04.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu budynku - obory dla krów mlecznych wraz z płytą obornikową i zbiornikem na gnojówkę w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 118  Sławomir Kujawa
 9.05.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do sortowania odpadów budowlanych w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno, działka nr 53  Krzysztof Kiełczewki
 14.07.2014  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 12/1  JC SP. z o. o., Kalina 25
 21.07.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1; 107/2.  ALTIPLANO S.A. (dawniej: Altiplano Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią S.K.A.)
 18.08.2014  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory dla krów mlecznych w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 69/1  Robert Neneman
 6.10.2014  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskow polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 100/1  Maria Lisiecka
 25.11.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu budynku - obory dla krów mlecznych wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 118  Sławomir Kujawa
 31.12.2014  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 61  Krystyna Bułat
 2.02.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wykorzystywanej na własny użytek do celów rolniczych w miejscowości Napoleonowo, Gmina Gniezno. działka nr 54
 Tadeusz Jakimowicz
 16.02.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  budynku obory dla krów mlecznych w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 69/1
 Robert Neneman
 7.04.2015  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.OŚ.405.477.2014 z dnia 16 marca 2015 roku utrzymującej w całości w mocy decyzję Wójta Gminy Gniezno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu budynku - obory dla krów mlecznych wraz z płytą obornikową i zbiornikiem na gnojówkę w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 118
 Sławomir Kujawa
29.06.2015
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.405.342.2014 z dnia 29 maja 2015 roku uch ylającej w całości decyzję Wójta Gminy Gniezno o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z inwrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1 i 107/2
 ALTIPLANO S.A.
 29.06.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 100/1
 Maria Lisiecka
 20.10.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 100 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezn, działka nr 152  Piotr Kosiński
 20.10.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych o obsadzie 80 DJP w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezn, działka nr 136  Adam Wieczorek
 5.11.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 12/1
 JC Sp. z o.o.
 28.12.2015  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów w Lulkowie - Kwatery nr I, działki nr 191/3 i 190/2 w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno
 URBIS Sp. z o. o.
 21.03.2016  Ogłoszenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzysz ącą w postaci dróg dojazdowych,placów montażowyc, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 83/1; 83/2; 107/1 i 107/2  Altiplano S.A
 24.03.2016  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działki nr 18/5 i 18/6
 GP Motors Piotr Matuszak
 24.05.2016  Ogłoszenie o wydaniej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, placów montażowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezni, działki nr 83/1; 83/2; 107/1 i 107/2
 Altiplano S.A.
 9.06.2016  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 20 w miejscowości Mączniki, Gmina Gniezno
 INOLA Sp. z o. o.
 11.07.2016  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną z miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działka nr 353/1
 Maciej Scheppler
 15.07.2016  Ogłoszenie o rozpoczęciu prodedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działki nr 18/5 i 18/6  GP Motors Piotr Matuszak
 22.08.2016  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Odbudowie rzeki Wełny" w miejscowościach Osi niec, Szczytniki Duchowne i Wierzbiczany
 WZMiUW w Poznaniu
 31.08.2016  Ogłoszenie o wydaniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego w miejscowości Pyszczyne k, Gmina Gniezno, działka nr 13
 Grzegorz Łykowski
 1.09.2016  Ogłoszenie o wydaniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolno-hodowlanego w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działka nr 110
 Maciej Scheppler
 22.11.2016  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w miejscowości Pi ekary, Gmina Gniezn, działki nr 18/5 i 18/6  GP Moptors Piotr Matuszak
 1.12.2016  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu wstępnego i końcowego trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działka nr 353/1
 Maciej Scheppler
 9.12.2016  Ogłoszenie o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji do produkcji karmy dla zwierząt poprzez przetwarzanie gotowych produktów w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno, dział ka nr 21

 Gospodarstwo Rolno - Hodowlane

Paweł Hildebrański

 16.01.2017  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno, działki nr 18/5 i 18/6
 GP Motors Piotr Matuszak
 11.04.2017  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Odbudowie rzeki Wełny" w miejscowościach Osiniec, Szczytniki Duchowne i Wierzbiczany  WZMiUW w Poznaniu
 30.10.2017  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji obiektu budowlanego w celu uruchomienia instalacji do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w miejscowości Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr 89/2
 PPHU FOLTEX
 31.07.2018  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno
 Energy Solar 16 Sp. z o. o.
 31.07.2018  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno
 Energy Solar 16 Sp. z o. o.
 31.07.2018  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno
 Energy Solar 16 Sp. z o. o.
 10.12.2018  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubochnia, Gmina Gniezno, działka nr 164.
 Elektrownia PV Sp. z o.o.
 14.12.2018  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Gmina Gniezno, działki nr 190/1 i 190/2  UG. OS. 6220.4.2018
 11.03.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działki nr 44/2 i 44/3
 MTS Invest Sp. z o .o. , UG. OS. 6220.7.2018
 28.03.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/1
 Renata Trzcińska
 18.04.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o wielkości 56 DJP w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno   Tadeusz Jakimowicz UG. OŚR. 6220,3,2019
 23.04.2019  Ogloszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów Programu ochrony powietrza  Zarząd Województwa Welkopolskie
 29.04.2019  Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej goeodezuyjnie jako działka nr 13 położona w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno    UG. OŚR. 6236.1.2019
 3.06.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wierzbiczany, Gmina Gniezno, działka nr 20/1
 UG. OŚR.6220.2.2019
 10.06.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno, działki nr 190/1 i 190/2  UG. OS. 6220.4.2018
 25.06.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na recyklingu tworzywa sztucznego -poużytkowej folii LDPE w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno, działka nr 231/3
 UG. OŚR.6220.1.2019
 12.07.2019  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 25 w miejscowości Zdziechow, Gmina Gniezno   UG. OS. 6220.5.2015
 17.07.2019  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory dla krów mlecznych w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezn, działka nr 69/1  UG. OS. 6220.4.2015
 25.07.2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego - Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed  hałasem dla dróg  krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin- granica województwa) oraz o  poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości  udziału  społeczeństwa   (skan )
 
 9.08.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 50  OŚR.6220.4.2019
 28.10.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2214P Osiniec - Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka - Lubochnia, Gmina Gniezno
 OŚR.6220.5.2019
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: R.Skweres
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: R.Skweres (05/12/2008 08:39:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (05/12/2008 08:50:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: R.Skweres (18/12/2019 10:54:32)