Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » WZ_6

Ogłoszenia i inne dokumenty

Ogłoszenie
SIWZ

3. Formularz ofertowy
4. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych
6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowj
7. Zobowiązanie innego podmiotu

Budynek Szkoły
Budynek główny

Budynek Szkoły Podstawowej - Projekt Budowlany

Archietekrura

8. Specyfikacja techniczna budynku Szkoły Podstawowej
9. Opis techniczny architektura
10. Rzut parteru
11. Rzut piętra
12. Rzut dachu
13. Przkrój B-B Szkoła Podstawowa
14. Elewacja
15. Zestawienie Stolarki
16. Zestawienie ścian szklanych

Konstrukcja

17. Opis techniczny - konstrukcja
18. Rzut fundamentów.
19. Ściany, stropy I kondygnacja
20. Ściany, stropy II kondygnacja
21. Rzut konstrukcji dachu.

Branża elektryczna

22. Opis techniczny
23. Schemat rozdziału energii
24. ZK1+ wył. p.poż.
25. Rozdzielnia główna
26. Rozdzielnia _ R1
27. Rozdzielnia _ R2
28. Rozdzielnia _R3
29. Rozdzielnie _ R4
30. Rozdzielnie kotłowni
31. Rzut parteru instalacha elekryczna
32. Rzut piętra instalacja elektryczna
33. Kanał instalacyjny - przekrój
34. Rzut parteru - ewkuacja
35. Rzut piętra ewakuacja
36. Rzut dachu instalacja odgromowa

Branża sanitarna

37. Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania
38. Rzut piętra instalacja centralnego ogrzewania
39. Rzut piętra instalacja wod.- kan. + p.poż.
40. Rzut partetu - instalacja wentylacji mechanicznej
41. Rzut piętra - instalacja wentylacji mechanicznej
42. Rzut dachu instalacja wentylacji mechanicznej + instalacja kanalizacj sanitarnej

Konstrukcja

43.opis techniczny do projektu konstrukcji
44. Rzut fundamentów
45. Ściany i stropy I kondygnacji
46. Ściany i stropy II kondygnacji
47. Rzut konstrukcji dachu

Plan zagospodarowania tereu

48. Opis techniczny
49. Mapa
50. Osłona śmietnika
51. Projekt placu zabaw

Budynek Szkoły Podstawowej - Wykonawczy

Architektura

52. Rzut parteru
53. rzut piętra
54. rzut dachu
55. Przekrój B-B
56. Elewacja
57. Zestawienie stolarki
58. Zestawienie ścian szklanych
59. Detal mocowania nasady wentylacyjnej i wycieraczki
60. Detale ściany zewnętrznej i posadzki na gruncie
61. Detale ocieplenia okien
62. detale okapu
63. Szczegóły dyletacji ścian
64. Podjazd dla osób niepełnosprawnych
65. detale balustrad schodów zewnetrznych i wewnętrznych
66. Detale wyłazu strychowego z drabiną
67. Detale obróbki kominów
68. Detale ścian działowych
69. kolorystyka ścian
70. Specyfikacja zgodnie z normą EN 548/EN ISO 24011
71. Specyfikacja zgodnie z normą EN 548
72. Specyfikacja zgodnie z normą EN 649/EN ISO 10851
73. Specyfikacja zgodnie z normą EN 1470
74. Opis techniczny - architektury
75. Wyposażenie

Branża elektryczna

76. Opis techniczny
77. Obliczenie natężenia oświetlenia_1
78. Obliczenie natężenia oświetlenia_2
79. Zasilenie obiektu
80. Schemat zalicznikowego zasilania
81. Złącze ZK 1 + wył. p.poż.
82. Rozdzielnica główna
83. Rozdzielnic TGA. schemat
84. Widok rozdzielnicy RG+TGA
85. Rozdzielnica R1
86. Rodzielnica R 2
87. Rozdzielnica R3
88. Rozdzielnica R4
89. Rozdzielnica TA 1
90. Rozdzielica TA 2
91. Rozdzielnica kotłowni
92. Rozdzielnica kotłowni TK 2
93. Rozdzielnica kotłowni TK 2
94. Rozdzielnica kotłowni TK 2
95. Rozdzielnica kotlowni TK 4
96. Schemat stacji strukturalnej ( LAN +TEL)
97. Widok szafy LPD
98. Schemat instalacji sygnalizacji włamania
99. Schemat instalacji CCTV
100. Schemat instalacji interkomowej
101. Schemat stanowiska informatycznego
102. Schemat stanowiska informatycznego
103. Schemat instalacji przydzwiowej
104. Rzut parteru ewakuacja
105. Rzut parteru - ewakuacja
106. Rzut parteru - inst. oświetleniowa
107. Rzut piętra - inst. oświetleniowa'
108. Rzut partetu - inst. gniazd WTYK. WLZ
109. Rzut piętra - inst. gniazd. WTYK. WLZ
110. Rzut parteru - inst. niskoprądowe
111. Rzut piętra - inst. niskoprądowe
112. Kanał instalacyjny pionowy
113. Rzut kotłowni - inst. elektryczna
114. Instlacje połączeń wyrównawczych kotłowni
115. Rzut dachu - instalacja odgromowa

Brażna sanitarna

116. Opis techniczny
117. Rzut peretu - instalcja centralnego grzewania
118. Rzut piętra - instalacja centralnego ogrzewania
119. Rzut piętra - instalacja wod. kan. +p.poż.
120. Rzut parteru- instalacja wentylacji mechnicznej
121. Rzut piętra - instalacja wentylacji mechnaicznej
122. Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej + instalacja kanalizacji sanitranej
123. Przekrój kanałów wentylacji mechanicznej
124. Aksometria instalacji centralnego orzewania parteru
125. Akseometria instalacjicentralnego orzewania pateru - piętro
126. Szczrgóły szafki gazowej
127. Studnia z kinetą tegra
128. Rzut kotłowni gazowej
129. Schemat kotłowni gazowej
130. Zestawienie elementów instalacji mechanicznje _ 1
131. Zestawienie elementów instalacji mechanicznej _ 2
132. Zestawienie elementów _ instalacji wenetylacji wymiennej _ 1
133. Zestawienie elementów _ instalacji wentylacjii wymiennej _ 2

Drogi

134. Opis techniczny
135. Projekt zagospodarawnia terenu
136. Przekroje drogowe _ 1
137. Przekroje drogowe _ 2
138. Profile drogowe
139. Projekt zjazdu _ 1
140. Projekt zjazdu _ 2
141. Projekt zjazdu _ 3

Konstrukcje

142. Opis techniczny
143. Rzut fundamentów - szkoła podstawowa
144. Ściany i strop I kondygnacja
145. Ściany i strop II kondygnacja
146. Rzut konstrukcji dachu
147. Wyaz zbrojenia _ poz. 1 i 4
148. Wykaz zbrojenia _ poz. 2, 3, 3a
149. Wykaz zbrojenia _ poz. 5
150. Wykaz zbrojenia _ poz. S1

Zagospodarowanie terenu

151. Opis techniczny
152. Mapa
153. Osłona śmietnika
154. Projekt placu zabaw
155. Detale ogrodzenia placu zabaw
156. Detale ławki parkowej
157. Detale kosza na odpady drobne
158. Detale schodów zewnętrznych
159. Detale bramy przesuwnej BR
160. Detale ogrodzenia terenu

 

 

 

 

 

 

 Budynek Głowny - Projekt Budowalny

Achitektura

161. Opis techniczny
162. Rzut parteru
163. Rzut piętra
164. Rzut dachu
165. Przekrój A-A
166. Elewacja
167. Zestawienie stolarki
168. Zestawienie przegród szklanych

Branża sanitarna

169. Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania
170. Rzut piętra - instalacja centralnego ogrzewania
171. Rzut piętra - instalacja wod. kan. + p.poż
172. Rzut piętra - instalacja wentylacji mechanicznej
173. Ryut dachu + instalacja wentzlacji mechanicynej + kanaliyacaj sanitarna

Branża elektryczna

174. Opis technicynz
175. Schemat roydyiau energi
176. ZK1+ wz. p.poz.
177. Rozdzielnie główna
178. Rozdzielnica _ R1
179. Rozdzielnica _ R2
180. Rozdzielnica _ R3
181. Rozdzielnica _ R4
182. Rozdzielnica _ R5
183. Rozdzielnica _ R6
184. Rozdzielnica administracji - TGA
185. Rozdzielnica TA1 parter
186. Rozdzielnica TA2 piętro
187. Rozdzielnica kotłowni
188. Rzut parteru - instalacja elektryczna
189. Rzut piętra - instalacja elektryczna
190. Kanał instalcyjny - przekrój
191. Rzut parteru - ewakuacja
192. Rzut piętra - ewakuacja
193. Rzut dachu - instalacja odrgomowa

Konstrukcja

194. Opis techniczny
195. Rzut fundamentów
196. Ściany i stropy I kondygnacja
197. Ściany i stropy II kondygnacja
198. Rzut konstrukcji dachu

Plan Zagospodarowania Terenu

199. Opis techniczny
200. Osłona śmietnikowa
201. Projekt placu zabaw

Budynek Główny - Wykonawczy

Architektura

202. Opis techniczny
203. Rzut parteru
204. Rzur piętra
205. Rzut dachu
206. Przekrój A-A
207. Elewacja
208. Zestawienie stolarki
209. Zestawienie przegróg szklanych
210. Detal mocowania nasady wentylacyjnej i wycieraczki
211. Detale ściany zewnętrznej i posadzki na gruncie
212. Detale ocieplenia okien
213. Detale okapu
214. Szczegóły dylatacji ścian
215. Podjazd dla osób niepełnosprawnych
216. Detalae balustrady schodów zewnętrznych i wewnętrznych
217. Detal wyłazu strychowego z drabiną
218. Detale obrubki kominów
219. Detale ścian działowych
220. kolorystyka ścian
221. Specyfikacja zgodnie z normą EN 548 / EN ISO 24011
222. Specyfikacja zgodnie z normą EN 548
223. Specyfikacja zgodnie z normA EN 649 / EN ISO 10851
224. Specyfikacja zgodnie z normA EN 649 / EN ISO 10851
225. Specyfikacja zgodnie z normA EN 1470
226. Wyposażenie

Branża elektryczna

227. Opis techniczny
228. Obliczenia natężenia oświetlenia _1
229. Obliczenia natężenia oświetlenia _2
230. Obliczenia natężenia oświetlenia _3
231. Obliczenia natężenia oświetlenia _4
232. Obliczenia natężenia oświetlenia _5
233. Zasielenie obiektu
234. Schemat rozdziału energi
235. Załącze ZK 1 + wył. p.poż.
236. Rozdzielnica główna
237. Widok rozzielnicy RG + TA
238. Rozdzielnica R1
239. Rozdzielnica R2
240. Rozdzielnica R3
241. Rozdzielnica R4
242. Rozdzielnica R5
243. Rozdzielnica R6
244. Rozdzielnica administracji - TGA
245. Rozdzielica TA1 - parter
246. Rozdzielnica TA2 - piętro
247. Rozdzielnica - TK 1
248. Rozdzielnica - TK 2
249. Rozdzielnica - TK 3
250. Rozdzielnica kotłowni
251. Schemat instalacji CCTV
252. Schemat instalacji sygnalizacji włamania
253. Schemat sieci strukturalnej ( LAN + TEl)
254. Widok szafy PD 1
255. Widok szafy PD 2
256. Schemat instalacji oddymiania
257. Schemat istalacji przydzwiowej
258. Widok stanowiska informatycznego
259. Prowadzenie okablowania do puszek podłogowych
260. Kanał instalacyjny pionowy
261. Rzut parteru ewkuacja
262. Rzut piętra ewakuacja
263. Rzut parteru - inst. oświetleniowa
264. Rzut piętra - inst. oświetleniowa
265. Rzut parteru - inst. gniazd wtyk., wlz
266. Rzut piętra - inst. gniazd wtyk., wlz
267. Rzut parteru - inst. niskoprądowe
268. Rzut piętra - inst. niskoprądowe
269. Rzut kotłowni - inst. elektryczna
270. Instalacja połączeń wyrównawczych kotłowni
271. Rzut dachu - instalacja odgromowa

Sieci Zewnętrzne

272. Opis techniczny
273. Mapa sieci zewnętrznych
274. Schemat zlicznikowanego zasilania
275. Szafka rozdzielcza odbiorców zewnętrznych
276. Schemat oświetlenia terenu
277. Widok szafy SO
278. Schemat zasilania i sterowania rezerwowego
279. Elewacja rozdzielnicy RA agregatu
280. SZR - widok

Kanalizacja teletechniczna

281. Opis techniczny
282. Sieć zewnętrzna niskoprądowa

Branża sanitarna

283. Opis techniczny
284. Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania
285. Rzut piętra instalacja centralnego ogrzewania
286. Rzut piętra - instalacja wod.- kan. + p.poż.
287. Rzut piętra - instalacja wentylacji mechanicznej
288. Rzut dachu - instalcja wentylacji mechanicznej + kanalizacja sanitarna
289. Przekroje kanałów wentylacji mechanicznej
290. Aksometria instalacji centralnego ogrzewnia parteru - parteru
291. Aksometria instalacji centralnego ogrzewania partetu - piętro
292. Szczegół szafki gazowej
293. Schemat studni
294. Rzut kotłowni gazowej
295. Schemat kotłowni gazowej
296. Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej _ 1
297. Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej _ 2
298. Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej _ 3
299. Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej _ 5
300. Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej _ 6
301. Instalacja wentylacji wywiewnej

Konstrukcja

302. Opis techniczny
303. Rzut fundamentów
304. Ściany i stropy I kondygnacji
305. Ściany i stropy II kondygnacji
306. Rzut konstrukcji dachu
307. wykaz zbrojenia pozycje 4,5,6,7,9,18 i 19
308. Wykaz zbrojenia pozycje 1 i 2
309. wykaz zbrojenia pozycje 3 i 8
310. Wykaz zbrojenia pozycje 10 i 11
311. wykaz zbrojenia pozycje 14 i 15
312. Wykaz zbrojenia pozycje 16 i 16a
313. wykaz zbrojenia pozycje 17 i 20
314. wykaz zbrojenia pozycje S1 i S2

Plan zagospodarowania terenu

315. opis techniczny
316. Mapa
317. Osłona śmietnika
318. Projekt placu zabawa
319. Detale ogrodzenia placu zabaw
320. Detale ławki parkowej
321. Detale kosza na odpady drobne
322. Detale schodów zewnetrznych
323. Detale bramy przesuwnej
324. Detale ogrodzenia terenu

   
   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: R.Błoch
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (06/03/2009 09:17:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (06/03/2009 09:17:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (15/01/2018 15:25:10)