Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » 2009 » Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

 Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy

 Data

3411308

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej we wsi Goślinowo - Łabiszynek, na terenie Gminy Gniezno

13.01.2009

3410209

Ogłoszenie o  wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno za częściową odpłatnością Gminy Gniezno

09.02.2009

3410109

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnica – etap II, na terenie Gminy Gniezno.

20.02.2009

3410309

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchnii bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno

03.03.2009

3410409

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych - 5 zadań na terenie Gminy Gniezno

24.03.2009

3410509

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej we wsi Kalina, na terenie Gminy Gniezno

30.03.2009

 3410609

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnica – etap III i IVI, na teren Gminy Gniezno 30.03.2009

 3410709

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej we wsi Szczytniki Duchowne na terenie Gminy Gniezno  06.04.2009

 3410809

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnica – etap I i V, na terenie Gminy Gniezno.  15.04.2009

 3410909

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary w Gminie Gniezno.  21.05.2009

 3411009

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej we wsi Osiniec, osiedle Herbowe, na terenie Gminy Gniezno   21.05.2009

 3411109

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie  28.05.2009

 3411209

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług przewozowych – dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, na terenie Gminy Gniezno.   20.08.2009
   3411309 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, na budowę sieci wodociągowej we wsi Osiniec, osiedle Owsiane, na terenie Gminy Gniezno   14.09.2009
   3411409 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, etap II – konstrukcja dachu z pokryciem, na terenie Gminy Gniezno   11.09.2009

 3411509

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, na budowę sieci gazowej w m. Goślinowo, Winiary, Łabiszynek wraz z przyłączami, na terenie Gminy Gniezno  22.09.2009

 3411809

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz decyzji lokalizacji celu publicznego. 

 30.09.2009 

 3411709

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, etap II – konstrukcja dachu z pokryciem, na terenie Gminy Gniezno.   08.10.2009

 3411909

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia drogowego we wsiach: Osiniec, osiedle Przylesie, Modliszewko dz. nr 40 i 106, Winiary wieś – Goślinowo, dz. nr 23, na terenie Gminy Gniezno.   23.10.2009

 3412109

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary w Gminie Gniezno, etap II – konstrukcja dachu z pokryciem  10.11.2009

 3412209

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczanie przygotowanych ciepłych posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Pyszczynie w ramach projektu pt. „ Małe przedszkole – wielka radość” realizowanego ze  środków Unii Europejskiej.   22.12.2009
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Kowalczewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (07/01/2009 12:42:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (22/12/2009 14:12:42)