Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » 2011 » Wyniki postępowań 2011

Wyniki postępowań 2011

 Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy

 Data

3410211

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym

02.03.2011

3410111

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym

04.03.2011

3410311

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów na utwardzenie gruntowych dróg na terenie Gminy Gniezno.

08.03.2011

3410411

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę  na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz decyzji lokalizacji celu publicznego.

22.03.2011

2710411

Ogłaszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno

01.04.2011

2710711

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej we wsi Szczytniki Duchowne, na terenie Gminy Gniezno

10.05.2011

2710811

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

16.05.2011

2710911

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowych, we wsiach na terenie Gminy Gniezno. 09.06.2011

2710611

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę drogi zjazdowej i parkingów przy budynku świetlicy wiejskiej w Piekarach

11.07.2011

2711111

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór banku do obsługi kredytu na finansowanie inwestycji. 26.07.2011

2711211

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg gminnych, na terenie Gminy Gniezno.

11.08.2011

2711311

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odprowadzenie wód drenażowych we wsi Osiniec os. Małe, na terenie Gminy Gniezno. 23.08.2011

2711511

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gniezno.

23.08.2011

2711611

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na terenie gminy Gniezno. 14.09.2011

2711811

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przełożenie istniejącego kanału deszczowego we wsi Osiniec, na terenie Gminy Gniezno.

19.09.2011

2711711

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi gminnej we wsi Wełnica, os. Wiosenne i os. Wichrowe Wzgórza oraz przebudowę drogi gminnej we wsi Strzyżewo Paczkowe, na terenie Gminy Gniezno. 19.09.2011

2712111

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu”.

21.09.2011

2712011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno 23.09.2011

2711911

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej we wsi Jankowo Dolne na terenie Gminy Gniezno

26.09.2011

2712211

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych – zima 2011–2012 24.10.2011

2712311

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów dydaktycznych i sprzętu do 5 szkół podstawowych w Gminie Gniezno.

07.11.2011

2712411

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę systemu monitorowania chorych. 24.11.2011

2712611

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno za częściową odpłatnością Gminy Gniezno

02.01.2012

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Kowalczewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (12/01/2011 09:45:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (12/01/2011 09:45:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (02/01/2012 12:35:55)