Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » 2011 » Zamówienia publiczne 2011

Zamówienia publiczne 2011

 Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy

 Data

3400111

Budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym

12.01.2011

3410111

Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące materiałów przetargowych nr UG-341/01/11 z dnia 11.01.2011r. na budowę środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym

28.01.2011

3400211

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym

01.02.2011

3400311

Dostawa materiałów na utwardzenie gruntowych dróg na terenie Gminy Gniezno.

07.02.2011

3410211

Wyjaśnienie dotyczące materiałów przetargowych nr UG-341/02/11 z dnia 17.01.2011r. na remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym

07.02.2011

2710411

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno.

09.03.2011

2710711

Remont drogi gminnej we wsi Szczytniki Duchowne, na terenie Gminy Gniezno

21.04.2011

2710811

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

05.05.2011

2710911

Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno

12.05.2011

2710611

Budowa drogi zjazdowej i parkingów przy budynku świetlicy wiejskiej w Piekarach

13.06.2011

2711111

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku do obsługi kredytu na finansowanie inwestycji

08.07.2011

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące sprawy: 2711111 - Wybór banku do obsługi kredytu na finansowanie inwestycji z dnia 08.07.2011

14.07.2011

2711211

Przebudowa dróg gminnych, na terenie Gminy Gniezno

19.07.2011

2711311

Odprowadzenie wód drenażowych we wsi Osiniec os. Małe, na terenie Gminy Gniezno

25.07.2011

2711411

Przetarg na obsługę bankową budżetu  Gminy Gniezno

26.07.2011

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące sprawy: 2711411 - Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno

01.08.2011

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące sprawy 2711211 z dnia 19.07.2011r. - przebudowa dróg gminnych, na terenie Gminy Gniezno.

01.08.2011

2711511

Przetarg na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

09.08.2011

2711711

Budowa drogi gminnej we wsi Wełnica, os. Wiosenne i os.Wichrowe Wzgórza oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Strzyżewo Paczkowe, na terenie Gminy Gniezno.

30.08.2011

UWAGA! Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2711711.

31.08.2011

2711811

Przełożenie istniejącego kanału deszczowego we wsi Osiniec, na terenie Gminy Gniezno.

01.09.2011

2711911

Budowa sieci wodociągowej we wsi Jankowo Dolne dz. nr 141/3; 321; 11/85; 11/84, na terenie Gminy Gniezno.

05.09.2011

2712011

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno

05.09.2011

UWAGA! Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2711711. 09.09.2011

271211

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w Szkołach Podstawowych  na terenie Gminy Gniezno.

12.09.2011

2712311

Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętu do 5 szkół podstawowych w Gminie Gniezno w związku z realizacją projektu Gminy Gniezna p.n. Indywidualizacja drogą do sukcesu 05.10.2011

Uwaga! Dodatkowe informacje dotyczące sprawy 2712311

11.10.2011

2712411

Rozbudowa systemu monitorowania chorych opartego o monitorowanie stacjonarne i telemetryczne. 14.11.2011

2712511

Budowa pętli autobusowej we wsi Wełnica na terenie Gminy Gniezno

16.11.2011

2712611

Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno za częściową odpłatnością Gminy Gniezno 13.12.2011

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Kowalczewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (12/01/2011 09:44:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (12/01/2011 09:45:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (13/12/2011 14:55:23)