Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » 2013 » Wyniki postępowań 2013

Wyniki postępowań 2013

     Sygnatura  

 Nazwa i zakres przedmiotowy

       Data  

 2710113

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę sieci gazowej we wsi Janówko i Jankowo Dolne, na terenie Gminy Gniezno

 21.01.2013

 2710213

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno.  15.02.2013

 2710313

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „Usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego dla Gminy Gniezno na zakup budynku biurowego dwukondygnacyjnego  wraz z budynkiem garażowym„

 14.03.2013

 2710413

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno"

 20.05.2013

 2710513

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów na utwardzenie gruntowych dróg na terenie Gminy Gniezno.

 22.05.2013

 2710613

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno.

 22.05.2013

 2710813

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług równiarką w zakresie równania gruntowych dróg na terenie Gminy Gniezno 

 05.06.2013

 2710713

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych.

10.06.2013 

 2710913

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę rowu melioracyjnego na rurociąg we wsi Piekary dz. Nr 155 i 177 na terenie Gminy Gniezno.

14.06.2013

 2711013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu budynku Urzędu Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie

 01.07.2013

 2711113

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę sieci gazowej we wsiach na terenie Gminy Gniezno.

15.07.2013

 2711213

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mnichowo i Winiary na terenie Gminy Gniezno  31.07.2013

 2711313

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej we wsi Modliszewko na terenie Gminy Gniezno

 06.08.2013

 2711413

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych we wsi Skiereszewo na terenie Gminy Gniezno. 

 08.08.2013

 2711513

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. 

26.08.2013

 2711713

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych – ZIMA 2014.  13.12.2013

 2711913

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno za częściową odpłatnością Gminy Gniezno.

 20.12.2013

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Kowalczewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (03/01/2013 08:57:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (03/01/2013 08:57:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (20/12/2013 13:34:33)