Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » 2014 » Wyniki postępowań 2014

Wyniki postępowań - 2014
Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy   

Data     

2711813

Unieważnienie postępowania na opracowanie projektów architektoniczno – budowlanych oraz wykonawczych na budowę obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zdziechowie

16.01.2014

 2710114 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektów architektoniczno – budowlanych oraz wykonawczych na budowę obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie, na terenie Gminy Gniezno.   26.02.2014
 2710214 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Jankówko i Jankowo Dolne, Gmina Gniezno.  27.02.2014
 2710314 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę sieci gazowej we wsiach : Dębowiec, Ganina, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe i Strzyżewo Smykowe na terenie Gminy Gniezno.   17.03.2014
 2710514 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
 06.05.2014
 2710614 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno.
 28.05.2014
 2710714 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno.
 03.06.2014
 2710814 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego we wsiach na terenie Gminy Gniezno .  08.07.2014
 2710914 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 287039P we wsi Dalki – Mnichówko na terenie Gminy Gniezno .
 30.07.2014
 2711014 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci gazowej w miejscowościach: Krzyszczewo, Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, Obórka, Pyszczynek i Zdziechowa (w części niezgazyfikowanej) na terenie Gminy Gniezno.
 12.08.2014
 2711114 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci gazowej w miejscowościach: Wierzbiczany, Lubochnia, Lulkowo, Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne, Wola Skorzęcka, Kalina, na terenie Gminy Gniezno.
 26.08.2014
 2711214 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo.  06.10.2014
 2711314 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego. 
 24.10.2014
2711414 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno wybrano  18.11.2014
 2711614 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych – "Zima 2015-2016” 
 09.12.2014
 2711514 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno za częściową odpłatnością Gminy Gniezno.
 10.12.2014
 2711714 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno
 16.12.2014
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (16/01/2014 13:20:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (16/01/2014 13:20:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (16/12/2014 08:18:32)