Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » 2015 » Wyniki postępowań 2015

Wyniki postępowań - 2015
Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy   

Data     

 2711814 Unieważnienie postępowania w sprawie dostawy materiałów na utwardzenie gruntowych dróg na terenie Gminy Gniezno. 09.01.2015
2710115
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów na utwardzenie gruntowych dróg na terenie Gminy Gniezno.
27.01.2015
2710215
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno.
19.03.2015
2710315
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku przedszkola w Szczytnikach Duchownych”.
23.03.2015
2710415
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pt. „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”
13.05.2015
2710515
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Przebudowa dróg we wsi Wełnica- os. Słoneczne”.
01.07.2015
2710615
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Przebudowa dróg Osiedle Skalne m. Dalki gmina Gniezno – etap I”.
27.07.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Przebudowa dróg Osiedle Skalne m. Dalki gmina Gniezno – etap I”. 04.08.2015
2710715
Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
25.08.2015
2710815
Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Gniezno”.
22.09.2015
2710915
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Budowie remizy strażackiej we wsi Mnichowo gmina Gniezno”.
09.10.2015
2711015
Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.
09.09.2015
2711115
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Budowa budynku przedszkola we wsi Zdziechowa gmina Gniezno”.
04.11.2015
2711215
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego o odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno
04.12.2015
 
 
     
     
     
     
     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (09/01/2015 11:56:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (09/01/2015 11:56:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (04/12/2015 11:28:05)