Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » 2016 » Wyniki postępowań 2016

Wyniki postępowań - 2016
Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy   

Data     

2711515
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na wykonanie usług „ Dostawa materiałów na utwardzenie gruntowych dróg na terenie Gminy Gniezno”
05.01.2016
2711415
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno
15.01.2016
2710116
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla usługi polegającej na „Dostawie materiałów na utwardzenie dróg gruntowych na terenie Gminy Gniezno”.
20.01.2016
2710216
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Budowa sieci gazowej w miejscowościach: Strzyżewo Paczkowe, Ganina, Strzyżewo Smykowe, Dębowiec, Strzyżewo Kościelne, Wełnica, Goślinowo, Lulkowo na terenie Gminy Gniezno”.
22.02.2016
2710616
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno”.
07.04.2016
2710416
Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach :Osiniec os. Herbowe, Osiniec os. Owsiane, Modliszewko, Obora, Piekary, Strzyżewo Kościelne”.
13.04.2016
2710716
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mnichowo".
24.05.2016
2710816 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kalina, Lubochnia, Osiniec.
08.06.2016
zap_of_1
Protokół z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Przebudowę chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Jankówko Gm. Gniezno" prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
30.06.2016
2711016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Jankowo Dolne, Modliszewko, Piekary”.
13.07.2016
2711116
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania polegającego na „Wykonaniu pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno”.
03.08.2016
2711416
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na "Budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Zdziechowa, Modliszewko, Krzyszczewo, Napoleonowo, Obórka, Obora, Pyszczynek, gm. Gniezno”.
15.09.2016
2411316
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji polegającej na "Budowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiczany”.
30.09.2016
2711516
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanie pn „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno- zima 2016/2017”.
19.10.2016
 2711616

Informacja z otwarcia ofert. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanie pn "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno”

 30.11.2016
2711716

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanie pn „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno za częściowa odpłatnością Gminy Gniezno"

14.12.2016

 

27.12.2016

 
 
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (05/01/2016 12:58:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (05/01/2016 12:58:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (27/12/2016 12:13:23)