Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » 2017 » Wyniki postępowań

Wyniki postępowań - 2017
Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy   

Data     

2711816
 Informacja z otwarcia ofert "Budowa budynku hali sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie gm.Gniezno"  2017.02.01
  Informacja w sprawie prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa budynku hali sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie gm. Gniezno” 2017.02.16
2711816
Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn „Budowa budynku hali sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie gm. Gniezno”. 2017.02.16
2710417
Informacja z otwarcia ofert "Dostawa materiałó na utwardzenie dróg gruntowych na terenie Gminy Gniezno"
2017.02.28
2710817
Informacja z otwarcia ofert na "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno"
2017.04.19
 2710617

Informacja z otwarcia ofert "Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Jankowo Dolne, Strzyżewo Paczkowe, Szczytniki Duchowne, Wełnica, Wierzbiczany oraz budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Jankowo Dolne i Wełnica gm. Gniezno ”

Wyniki postępowania

2017.04.20

2017.05.11

2710717
Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa w zakresie utwardzenia dróg gminnych w m. Skiereszewo, Piekary ul. Poziomkowa, Wola Skorzęcka”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanie pn „Przebudowa dróg w zakresie utwardzenia powierzchni dróg gminnych w miejscowościach Skiereszewo, Piekary ul. Poziomkowa, Wola Skorzęcka „
2017.04.28
2710817

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadanie pn „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno”.

Wyniki postępowania

2017.04.28

2017.09.15

2711017

Informacja z otwarcia ofert "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Dalki, Ganina, Goślinowo, Jankowo Dolne, Kalina, Lubochnia, Mnichowo, Pyszczyn, Wełnica i Szczytniki Duchowne"

Wyniki postępowania

2017.05.16

2017.06.12

2710917

Informacja z otwarcia ofert na "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł dla Gminy Gniezno wraz z jego obsługą”.

Wyniki postępowania

23.05.2017

01.06.2017

 2711217

Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowa drogi gminnej w m. Łukaszewko Gmina Gniezno”

Wyniki postępowania

01.06.2017

23.06.2017

2711117
Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pn „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Jankowo Dolne, Obora, Szczytniki Duchowne, Strzyżewo Paczkowe”.
2017.06.12
2711317

Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowa drogi gminnej w m. Jankówko Gmina Gniezno”

Wyniki postępowania

10.07.2017

21.07.2017

2711417

Informacja z otwarcia ofert na „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Kalina, Jankowo Dolne, Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Lubochnia, Mnichowo - gmina Gniezno, Wymysłowo - gmina Trzemeszno oraz Miasta Gniezno”

Wyniki postępowania

02.08.2017

08.08.2017

2711517

Informacja z otwarcia ofert na „Dostawa i montaż wyposażenia do przedszkola w miejscowości Zdziechowa Gmina Gniezno”

Wyniki postępowania

02.08.2017

10.08.2017

2711717

Informacja z otwarcia ofert na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gniezno w roku szkolnym 20174/2018 i 2018/2019”

Wyniki postępowania

17.08.2017

22.08.2017

2711617

Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowa drogi gminnej w m. Strzyżewo Kościelne Gmina Gniezno”

Wyniki postępowania

22.08.2017

04.09.2017

2711817
Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowa drogi gminnej Szczytniki Duchowne - Wierzbiczany - Lubochnia Gmina Gniezno na odcinku m. Szczytniki Duchowne
05.09.2017
 2712017

Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowę drogi gminnej Szczytniki Duchowne – Wierzbiczany – Lubochnia na odcinku w m. Szczytniki Duchowne Gmina Gniezno”

Wyniki postępowania

11.09.2017

02.10.2017

 2712117

Informacja z otwarcia ofert na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno”

Wyniki postępowania

 02.10.2017

20.10.2017

 2712417 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno – zima 2017/2018” 31.10.2017
2712517

Informacja z otwarcia ofert na "Budowa sieci wodociągowej DN 110/90 z PCV w m. Wełnica i Goślinowo Gmina Gniezno”

Wyniki postępowania

10.11.2017

16.11.2017

 2712717

Informacja zotwarcia ofert na „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Szczytniki Duchowne Gmina Gniezno”

Wyniki postępowania

10.11.2017

30.11.2017

2712817

Informacja z otwarcia ofert na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gniezno – zima 2017/2018”

Wyniki postepowania

10.11.2017
 2712917

Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnica Gmina Gniezno”

Wyniki postępowania

28.11.2017

04.12.2017

2713017

Informacja z otwarcia ofert na „Dostawa i montaż wyposażenia do przedszkola w miejscowości Zdziechowa Gmina Gniezno”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Dostawa i montaż wyposażenia do przedszkola w miejscowości Zdziechowa Gmina Gniezno”

28.11.2017

28.11.2017

2713117

Informacja z otwarcia ofert na "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno”

Wyniki postępowania

 14.12.2017

 

15.12.2017

 2713117

Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Gniezno za częściową odpłatnością Gminy Gniezno”

Wyniki postępowania

19.12.2017

22.12.2017

 
 
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jarosław Wietrzyński (02/01/2017 14:20:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jarosław Wietrzyński (30/01/2017 14:21:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jarosław Wietrzyński (22/12/2017 10:58:45)