Gminne Centrum Usług Wspólnych

GCUW

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie działa na podstawie Uchwały NR XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu. Gminne Centrum Usług Wspólnych jest jednostką budżetową zapewniająca jednostkom organizacyjnym Gminy Gniezno wspólną obsługę i świadczy dla nich usługi finansowo - księgowe, administracyjne, organizacyjne, zapewnia wsparcie w zakresie zarządzanie mieniem oraz wsparcie informatyczne. Misją Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie jest zgodne z prawem, rzetelne, sprawne i fachowe wspieranie oraz świadczenie usług na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie zadań powierzonych.