Referaty i stanowiska pracy

Referaty i stanowiska pracy

 

Referat Księgowo - Finansowy
Lidia Lebizon - Skarbnik Gminy
(+48...61) 424-57-55
  Księgowość budżetowa

Agnieszka Minc
Danuta Borowiak

Ewa Berlik

Marlena Wysocka

(+48...61) 424-57-61
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Andrzej Trzciński - Kierownik
(+48...61) 424-57-64
  Księgowość podatkowa

Marlena Ostrowska
Agnieszka Zielińska
Natalia Grześkowiak
Adam Galus

(+48...61) 424-57-62
  Wymiar podatków i opłat Anna Zamiara
Dorota Wiśniewska
(+48...61) 424-57-64
  Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Sandra Pietraszak
Weronika Kubicka

Monika Łuczak

(+48...61) 424-57-62
 

Dodatki mieszkaniowe i czynsze
Opodatkowanie podatkiem VAT

Katarzyna Borucka (+48...61) 424-57-60
Referat Gospodarki i Rozwoju
Robert Błoch - Kierownik (+48...61) 424-57-57
  planowanie przestrzenne i ustalanie warunków zabudowy, Robert Błoch (+48...61) 424-57-57
  gospodarowanie mieniem komunalnym, Sławomir Gabryszak (+48...61) 424-57-57
  planowanie, rozwój i budowa infrastruktury technicznej Bernadetta Zakrzewska
Mariusz Rojewski
(+48...61) 424-57-57
  remonty i utrzymanie Dróg Przemysław Lewandowski
(+48...61) 424-57-57
  podziały nieruchomości,   (+48...61) 424-57-57
  naliczanie opłat adiacenckich i opłat od wzrostu wartości nieruchomości Sławomir Gabryszak (+48...61) 424-57-57
  planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Marek Józefów (+48...61) 424-57-56
  zamówienia publiczne Krzysztof Kaźmierski
(+48...61) 424-57-53
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych
Rafał Skweres - Kierownik (+48...61) 424-57-66
  rolnictwo, leśnictwo, ochrony środowiska

Magdalena Buchwald

(+48...61) 424-57-66
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Promocji
Hanna Wrzaskowska - Kierownik (+48...61) 424-57-65
  sekretariat Sylwia Pawlak (+48...61) 424-57-50
  biuro obsługi klienta Mateusz Bara (+48...61) 424-57-50
  ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i spraw wojskowych

Karolina Moszczyńska
Katarzyna Borucka

(+48...61) 424-57-60
  ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i spraw wojskowych, ochrona ppoż., nadzór nad świetlicami Renata Bednarek (+48...61) 424-57-60
  obsługa rady gminy, rad sołeckich i rady osiedlowej

Monika Salska

(+48...61) 424-57-59
  promocja gminy, kultura Martyna Zasada (+48...61) 424-57-53
  Obsługa projektów ue, organizacje pozarządowe, fundusz sołecki
 Anna Grajkowska (+48...61) 424-57-53
  informatyk

Jarosław Wietrzyński

Hubert Binarsch

(+48...61) 424-57-72

(+48...61) 424-57-53