Księgowość budżetowa

Dane

Urząd Gminy Gniezno
62-200 Gniezno
al.Reymonta 9-11
Kontakt: Agnieszka Minc
                  Danuta Borowiak
                  Ewa Berlik
                  Marlena Wysocka

tel: +48 61 424 57 61
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek - piątek 7:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro, pokój nr 20

Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowo-Księgowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:

  • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-prawnym
  • klasyfikacja wydatków i dochodów budżetowych, kompletowanie dowodów księgowych,
  • dekretowanie dowodów księgowych,
  • uzgadnianie sald kont rachunkowych i wystawianie potwierdzeń sald,
  • księgowanie dowodów księgowych,
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i obrotowego,
  • prowadzenie spraw finansowych w zakresie płac:

- sporządzanie list płac pracowników,
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
- naliczanie składek ubezpieczenia zdrowotnego, rentowego, emerytalnego pracowników,
- naliczanie składek chorobowych pracowników,
- naliczanie podatku dochodowego od dochodów pracowników,
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego,

  • rozliczanie podatku VAT,
  • prowadzenie księgowości opłat adiacenckich , dzierżaw i najmu, rat z tytułu nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego.