VIII KADENCJA

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok

Mariusz Nawrocki - Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Maria Jolanta BRYKCZYŃSKA
Kamila Maria BUTRYMOWICZ
Łukasz CIESIELSKI
Patryk DOBRZYŃSKI
Bolesław Marian DZIEL
Jakub Grzegorz FRYZA
Agata GÓRNA
Marian Stanisław KAŹMIERCZAK
Zygmunt Paweł LEWANDOWSKI
Ryszard Jerzy MAJEWSKI
Iwona MODRZEJEWSKA
Wioletta Agata NAWROCKA
Iwona Mirosława PAJKERT
Agnieszka Maria RZEMPAŁA-CHMIELEWSKA

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok

Maria Jolanta BRYKCZYŃSKA
Kamila Maria BUTRYMOWICZ
Łukasz CIESIELSKI
Patryk DOBRZYŃSKI
Bolesław Marian DZIEL
Jakub Grzegorz FRYZA
Agata GÓRNA
Marian Stanisław KAŹMIERCZAK
Zygmunt Paweł LEWANDOWSKI
Ryszard Jerzy MAJEWSKI
Iwona MODRZEJEWSKA
Wioletta Agata NAWROCKA
Mariusz Adam NAWROCKI
Iwona Mirosława PAJKERT
Agnieszka Maria RZEMPAŁA-CHMIELEWSKA

Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji - 2018 rok

Maria Jolanta BRYKCZYŃSKA - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Kamila Maria BUTRYMOWICZ - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Łukasz CIESIELSKI - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Patryk DOBRZYŃSKI - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Bolesław Marian DZIEL - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Jakub Grzegorz FRYZA - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Agata GÓRNA - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Marian Stanisław KAŹMIERCZAK - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Zygmunt Paweł LEWANDOWSKI - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Ryszard Jerzy MAJEWSKI - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Iwona MODRZEJEWSKA - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Wioletta Agata NAWROCKA - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Mariusz Adam NAWROCKI - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Iwona Mirosława PAJKERT - oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Agnieszka Maria RZEMPAŁA-CHMIELEWSKA - oświadczenie majątkowe na początek kadencji