Rok 2018

Interpelacje radnych w 2018 roku

Nr sprawy

Autor i zakres przedmiotowy

Data

13391 Radna M.Brykczyńska w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gniezno realizujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych
 27.12.2018
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 09.01.2019
13213 Radna I.Pajkert w sprawie rozpatrzenia możliwości utworzenia w świetlicy wiejskiej w Mnichowie stałego obwodu wyborczego
 18.12.2018

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
Odpowiedź Komisarza Wyborczego w Koninie II

 02.01.2019