Rok 2020

Formularz interpelacji  ( wersja .doc ) ( wersja .pdf )

Interpelacje Radnych w 2020 roku

Nr sprawy

Autor i zakres przedmiotowy

Data

 20200105 Radna Agata Górna w sprawie projektu oświetlenia ulicy Kamiennej w Osińcu  05.01.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  15.01.2020
 20200105_2 Radna Agata Górna w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej placów zabaw na terenie gminy Gniezno (zapytanie)  05.01.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  21.01.2020
 20200127 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowy remizy OSP w Strzyżewie Smykowym oraz przedszkola w Jankowie Dolnym 27.01.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.02.2020

 20200212_1

Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie wybudowania  studni chłonnej w drodze gminnej na Osiedlu Zachodnim w Piekarach  12.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
25.02.2020
 20200212_2 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zasad segregacji odpadów oraz umożliwienia dostarczania odpadów do PSZOK w Gnieźnie  12.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.02.2020
 20200212_3 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie wprowadzenia ulg za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych  12.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.02.2020
 20200217 Radna Wioletta Nawrocka w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2021 rok realizacji projektu oświetlenia ulicznego Osiedla Leszka Białego w Goślinowie  17.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  27.02.2020
 20200227 Radna Iwona Pajkert w sprawie montażu lampy na istniejącym słupie w celu prawidłowego oświetlenia terenu przy stawie w Mnichowie  27.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 09.03.2020
 20200227_2 Radna Iwona Pajkert w sprawiepodjęcia natychmiastowych działań naprawczych drogi gminnej w Mnichowie na odcinku od drogi powiatowej do remizy 27.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.03.2020
 20200227_3 Radny Mariusz Nawrocki w sprawie drogi gminnej Wełnica-Jankówko 27.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.03.2020
 20200227_4 Radny Mariusz Nawrocki w sprawie naprawy dróg na osiedlu Łąkowym w Wełnicy  27.02.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.03.2020
 20200519_1 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie montażu kamery monitorującej przystanek przy pętli autobusowej w Piekarach  19.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.05.2020
20200519_2 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie skierowania do WZDW wniosku o wykonanie brakującego fragmentu chodnika przy DW 190 w m. Obora (przy granicy z m. Piekary)  19.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.05.2020
 20200519_3 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie opracowania gminnego programu małej retencji wód opadowych  19.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  29.05.2020
 20200519_4 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie podjęcia działań dotyczących rozpatrzenia możliwości i aplikowania ośrodki unijne z programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu"  19.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno
 02.06.2020
 20200525 Radna Maria Brykczyńska w sprawie remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w m. Kalina  25.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 29.05.2020
 20200525_2 Radny Marian Kaźmierczak w sprawie: podjęcia działań i przedstawienia harmonogramu prac w zakresie budowy przedszkola w Jankowie Dolnym, budowy chodnika wzfłuż posesji 51a i 53 i dalej do DK 15 oraz budowy ul. Helskiej w Jankówku 25.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 08.06.2020
 20200525_3 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie pielęgnacji terenu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach 25.05.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.06.2020
 20200612 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie wdrożenia w gminie aplikacji NiceTown  12.06.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  24.06.2020
 20200615 Radna Agnieszka Rzempała - Chmielewska w sprawie utwardzenia dróg na os.Porzeczkowym  w Piekarach 15.06.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 29.06.2020
 20200709 Zapytanie Radnych: M.Kaźmierczak, W.Nawrocka, I.Pajkert  w sprawie Biblioteki Gminnej w Zdziechowie i Klubu Seniora w Piekarach 09.07.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  23.07.2020
 20200629 Zapytanie Radnego M. Nawrockiego w sprawie naprawy usterek drogi gminnej w m. Wełnica w ramach gwarancji 29.06.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 12.08.2020
 20200717  Zapytanie Radnej A. Górnej w sprawie odpowiedzi na wnioski Sołtysa wsi Osiniec 17.07.2020
 Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.08.2020
 20200805  Interpelacja Radnej A. Górnej w sprawie założenia lamp na istniejących słupach w m. Osiniec 05.08.2020
 Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.08.2020
 20200901  Interpelacja radnej A. Rzempały - Chmielewskiej w sprawie naprawy i budowy dodatkowego oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej 190 w m. Piekary 01.09.2020
 Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  14.09.2020
 20200909 Interpelacja radnego B. Dziela w sprawie przebudowy drogi gminnej Strzyżewo Kościelne - Kozłowo 09.09.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  29.09.2020
 20200923 Interpelacja radnej A. Rzempały - Chmielewskiej w sprawie usunięcia kontenerów na odzież używaną oraz przygotowania uregulowań prawnych dotyczących naliczania opłat za bezprawne umiejscawianie tego typu pojemników na nieruchomościach Gminy Gniezno  23.09.2020
 Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  05.10.2020
20201026 Interpelacja radnej A. Górnej w sprawie powstania odwodnienia os. Owsianego w Osińcu 26.10.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 02.11.2020
 20201026_2 Interpelacja radnej A. Górnej w sprawie oświetlenia ul. Kamiennej w Osińcu  26.10.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno     Informacja uzupełniająca  02.11.2020/03.11.2020
 20201026_3 Interpelacja radnego M.Nawrockiego w sprawie uzupełnienia oświetlenia na os. Łąkowym w Wełnicy  26.10.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.11.2020
 20201030 Interpelacja radnej A. Rzempały-Chmielewskiej w sprawie ograniczenia wydatków Urzędu Gminy Gniezno na wysyłkę korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej 30.10.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.11.2020
 20201026_4 Zapytanie radnej A. Górnej dotyczące projektów budowy dróg w Osińcu  26.10.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 10.11.2020
 20201116 Interpelacja radnej A. Górnej w sprawie budowy oświetlenia na os. Akacjowym w Osińcu 18.11.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  24.11.2020
20201110 Interpelacja radnej A. Rzempały-Chmielewskiej w sprawie zakupu niezbędnego wyposażenia remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym 10.11.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.11.2020
 20201112 Interpelacja radnej M. Brykczyńskiej w sprawie zakupu ziemi pod budowę przedszkola w Szczytnikach Duchownych 12.11.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 26.11.2020
 20201130 Zapytanie radnej M. Brykczyńskiej w sprawie  ubiegania się przez Gminę Gniezno o środki finansowe w naborze wniosków na 2021 r. o dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych  30.11.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 11.12.2020
20201206_1 Interpelacja radnej A. Rzempały-Chmielewskiej w sprawie podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do należnego stanu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary (pomiędzy drogami wojewódzkimi 197 i 190) 06.12.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  17.12.2020
 20201206_2

Interpelacja radnej A. Rzempały-Chmielewskiej w sprawie opracowania wieloletniego harmonogramu w zakresie inwestycji drogowych na terenie Gminy Gniezno wraz z ustaleniem kryteriów i warunków mających wpływ na ich kolejność w harmonogramie

Interpelacja w sprawie doprecyzowanie odpowiedzi na interpelację z dnia 06.12.2020 r.

 06.12.2020

21.12.2020

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno - uzupełnienie

 17.12.2020

05.01.2021

 20201206_3 Interpelacja radnej A. Rzempały-Chmielewskiej w sprawie w sprawie podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do należnego stanu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Piekary  06.12.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  17.12.2020
 20201206_4 Interpelacja radnej A. Rzempały-Chmielewskiej w sprawie możliwości skorzystania z pozyskanych środków zewnętrznych przez firmę MTD Consulting sp. z o.o. skierowanych do JST na terenie wielkopolski, a przeznaczonych na realizację zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  06.12.2020
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 21.12.2020
 20201206_5

Interpelacja radnej A. Rzempały-Chmielewskiej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych Gminy Gniezno w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w 2021 roku

Interpelacja w sprawie doprecyzowania odpowiedzi na interpelację z dnia 06.12.2020

 06.12.2020

21.12.2020

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno - uzupełnienie

17.12.2020

05.01.2021