Rok 2020

Petycje kierowane do Rady Gminy w 2020 roku

 Sygnatura

  Zakres przedmiotowy

 Data

85_20200507

OSOP.0004.89.2020

Petycja w sprawie podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

07.05.2020

02.06.2020

 

Petycja w sprawie wsparcia finansowego lub rzeczowego rodzin w ramach realizacji zdalnego nauczania oraz utworzenia miejsci pomieszczeń na magazynowanie artykułów dla osób potrzebujących

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

31.05.2020

16.06.2020

01.07.2020

 

Petycja w sprawie oświetlenia na drodze gminnej na osiedlu Akacjowym w m. Osiniec

Informacja o sposobie załatwienia petycji

12.11.2020