Biuro Rady

Tryb pracy Biura Rady

Tryb działania Biura Rady określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno 

Biuro Rady czynne jest w godzinach pracy Urządu Gminy Gniezno
w poniedziałki od godz. od 715 do 1615
od wtorku do piątku od godz. 715 do 1500

Gniezno al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
  parter, pokój nr 8

tel: (61) 424 57 59