biuletyn

Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenia majątkowe Wójta - M.Suplicka

Oświadczenie za 2020 rok

Oświadczenie za 2019 rok

Oświadczenie za 2018 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia za 2018 rok

Oświadczenie na początek kadencji - 2018 rok 

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - M. Mądry

Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Pierwsze oświadczenie majątkowe

Oświadczenia majątkowe Wójta - W.Leman

Oświadczenie za 2015 rok

Oświadczenie za 2016 rok

Oświadczenie za 2017 rok

Oświadczenie na koniec kadencji - 2018 rok