Zarządzenia - 2014

Zarządzenia - 2014

1. Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Gniezno “Polityki bezpieczeństwa” i “Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”.

1a.Zarządzenie Nr 1a/2014 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

3. Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Gniezno.

4. Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie uzgodnienia regulaminu rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gniezno.

5. Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Gniezno na rok szkolny 2014/2015.   (załacznik 1 Dodatek A )

7.Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2014r. w  Urzędzie Gminy Gniezno.

12.Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzien 25 maja 2014r.

12a.Zarządzenie Nr 12a/2014 w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości.

16.Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnegow Szczytnikach Duchownych. 

17.Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goślinowie oraz na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modliszewku.

18.Zarządzenie NR 18/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych.

24.Zarządzenie NR 24/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modliszewku

25.Zarządzenie NR 25/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Goślinowie

26.Zarządzenie NR 26/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 1 lipca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych.

27.Zarządzenie NR 27/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych.

28.Zarządzenie NR 28/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modliszewku.

29.Zarządzenie NR 29/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Modliszewku.

30.Zarządzenie NR 30/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goślinowie.

31.Zarządzenie NR 31/2014 Wójta Gminy Gniezno z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Goślinowie.