Zarządzenia - 2018

Zarządzenia - 2018

1.Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gniezno

2.Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Gnieznow sprawie powołania zespołu ds. realizacji inwestycji (budowa SP w Zdziechowie)

3.Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składaniadokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

4.Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 wzoru wniosku o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

5.Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno

6.Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych.

7.Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

8.Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.

9. Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

10.Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

11.Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

12.Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

13.Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdziechowie

14.Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

15.Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Gnieznow sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie

16. Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

17. Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

19. Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia drugiego przetargu na wydzierżawienie nieruchomości i wydzierżawienia ich w drodze bezprzetargowej na okres krótszy niż 3 lata

20. Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania komisji do szacowania strat w pasiekach

21.Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

22. Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Gniezno na 31.12.2018

23.Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej

24.Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

25. Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

26. Zarządzenie nr 26a/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie odwołania pani Anety Mizerka z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku

27. Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

28.Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29. Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

30. Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

31.Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Jankowo Dolne)

32.Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Osiniec)

33. Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

34. Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

34a. Zarządzenie nr 34a/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

35.Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Mnichowo 175/1)

36. Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Mnichowo 175/2) 

36. Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

37. Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku panu Tomaszowi Kropidłowskiemu

38.Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości.

39. Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

40. Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

41. Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

42.Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Gniezno zmieniające zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Gniezno z dnia 1 września 2017r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno do szkół i oddziałów przedszkolnych

43. Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta JST

44.Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

44a.Zarządzenie nr 44a/2018 Wójta Gminy Gniezno zmianiające Zarządzenie nr 22/2108 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

45.Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

46. Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2019 rok

część 1      część 2       część 3      część 4

47. Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

48.Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

49. Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

50.Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

51. Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

52.Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości

53.Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2018r.

54.Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 31a Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno.

55. Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania Zastępcy Wójta

56.Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

57. Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

58. Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Gniezno w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2019 rok