PP_3

2020

 Budowa linii kablowej SN 15 kV na dz. o nr ewid. 135/2 i 151, obręb Piekary, gmina Gniezno oraz na dz. o nr ewid. 1 ark. 149 miasto Gniezno.
  Budowa linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV, stacji kompaktowej i szafki oświetlenia drogowego na dz. o nr ewid. 135/2 i 151, obręb Piekary, gmina Gniezno oraz na dz. o nr ewid. 1 ark. 149 i na dz. o nr ewid. 41, 27, 26/4, 25, 24 ark. 148, miasto Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej dn 110 i sieci kanalizacyjnej dn 200 na dz. o nr ewid. 4/1, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16 i 10, obręb Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 152/3 i 156, obręb Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej dn 110 wraz z przyłączem na dz. o nr ewid. 72, 73/16 i 73/9, obręb Kalina, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 na dz. o nr ewid. 147, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 na dz. o nr ewid. 47 i 62, obręb Dębówiec, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE 100 RC dn 63 na dz. o nr ewid. 120 i 117/27, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej dn 125 na dz. o nr ewid. 122, obręb Wierzbiczany, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 38 i 99/3, obręb Lulkowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 40 na dz. o nr ewid. 35, 33 i 32/15, obręb Ganina, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE 100 SDR 11 dn 63 oraz przyłącza gazu śr/c PE100 RC SDR 11 dn 25 na dz. o nr ewid. 54, 55, 56 i 97, obręb Modliszewo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 171 i 174/1, obręb Lulkowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej dn 110 na dz. o nr ewid. 64, obręb Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 180 na dz. o nr ewid. 7, obręb Szczytniki Duchowne oraz na dz. o nr ewid. 109/2, obręb Osiniec, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 110 na dz. o nr ewid. 123 i 128/1, obręb Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125 na dz. o nr ewid. 250 i 128/1, obręb Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 167 i 161/4, obręb Wełnica, gmina Gniezno.
 Budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4kV na dz. o nr ewid. 118/7, 138, 120, 121, 153/2, 153/3 i 153/4, obręb Dębówiec, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 26 i 55, obręb Modliszewko, gmina Gniezno.
  Budowa stacji transformatorowych kompaktowych SN/nn, sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, słupów SN 15kV oraz nn 0,4kV w linii napowietrznej elektroenergetycznej, słupów oświetlenia drogowego w związku z planowaną przebudową odcinka linii napowietrznej linii 11 Mogilno od łącznika 217 do nowego powiązania w kierunku linii Kozłowo na linię kablową na dz. o nr ewid. 99/3, 38, 17, 16/21, 276/3, 8, obręb Lulkowo, 67, 66, 68, 81, 91, 64/3, 63, 62, 61, 60/6, 60/1, 58/2, 58/3, 57, 124, 56, 54, 50, 59/11, 17/1, obręb Strzyżewo Smykowe, 1, 2, 3, 4, 10, 58/6, 19, 13, 31, 61/1, 62/2, 62/3, 85, 70, 62/4, 63/5, 64, 65/3, 65/2, 66, 84, 68, 67/1, 67/2, 72, 73/1, 74, 75, 76/2, 97, 96, 76/1, 77, 150, 83, 160, obręb Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125 na dz. o nr ewid. 82, obręb Skiereszewo, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej nn 0,4kV (ok. 1050 m), linii kablowej SN 15kV (ok. 740 m), stacji kompaktowej (1 szt.), szafki oświetlenia drogowego (1 szt.), złączy kablowych (4 szt.) oraz słupa linii napowietrznej nn 0,4kV (1 szt.) na dz. o nr ewid. 135, 136, 133, 132, obręb Szczytniki Duchowne oraz na dz. o nr ewid. 134, 133, 131, 128/1, 128/5, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz złączy kablowo – pomiarowych nn 0,4kV na dz. o nr ewid. 130, obręb Piekary, gmina Gniezno.
  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY GNI3141C składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości maksymalnie 64 m wraz z szafami sterującymi, zespołem anten nadawczo – odbiorczych, sektorowych i radioliniowych, urządzeniami nadawczymi oraz przyłączem energetycznym na dz. o nr ewid. 76/13, obręb Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
 Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 o dł. ok. 134,0 m na dz. o nr ewid. 305/1 i 310/8, obręb Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 o dł. ok. 230,0 m na dz. o nr ewid. 63/36 i 63/44, obręb Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125 na dz. o nr ewid. 271/1, 270 i 410/5, obręb Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafami/złączami kablowo-pomiarowymi oraz linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetlenia drogowego na dz. o nr ewid. 115, 151, 183/2, 116/4, 116/5 i 120, obręb Piekary, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE 100 RC SDR 11 dn 63 oraz przyłącza gazu śr/c PE 100 RC SDR 11 dn 25 na dz. o nr ewid. 180, 52, 109, 6, 5, 121/8, obręb Modliszewo, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej dn 110 wraz z przyłączem dn32 do studni wodomierzowej na części dz. o nr ewid. 88 i 92, obręb Kalina, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 o dł. ok. 80,0 m na dz. o nr ewid. 56/14, obręb Dalki, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 o dł. ok. 5,0 m na dz. o nr ewid. 10/3, obręb Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej dn 110 na dz. o nr ewid. 1, 45, 76/21, 76/24, 76/26, obręb Kalina oraz na dz. o nr ewid. 237 i 319/2, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej dn 125 na dz. o nr ewid. 170 i 199/9, obręb Zdziechowa, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej dn 125 na dz. o nr ewid. 69/5 i 69/6, obręb Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej dn 125 na dz. o nr ewid. 9/4 i 10/3, obręb Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej dn 125 na dz. o nr ewid. 56/14, obręb Dalki, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej dn 125 na dz. o nr ewid. 138, obręb Dębówiec, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 45/1, obręb Ganina, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 200, obręb Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 200, obręb Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów na dz. o nr ewid. 190/1 i 190/2, obręb Lulkowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej śr/c PE 100 SDR 11 dn 63 na dz. o nr ewid. 62/2, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.

2019

  Budowa sieci wodociągowej PE dn 180 i 125 mm o dł. ok. 490 m na dz. o nr ewid. 215, 213/9 i 213/31 we wsi Mnichowo, gmina Gniezno
   
   
   
   
   
   Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 190, 201 i 5160/3 we wsi Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ewid. 321/1, 117/11, 117/14 i 117/24, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa o długości ok. 190 mb na dz. o nr ewid. 19, 34/7 i 120/10 we wsi Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa o długości ok. 22 mb na dz. o nr ewid. 171 we wsi Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa o długości ok. 160 mb na dz. o nr ewid. 32/24 we wsi Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem oraz 3 przepompowni ścieków sanitarnych na dz. o nr ewid. 12/4, 142/47, 143, 138, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 134/1, 41, 117, 111, 62, 146/2, 145, 144, 164, 135, 123/3, 125/28, 125/14 we wsi Obora, gmina Gniezno oraz na dz. o nr ewid. 14/3 i 15/1 we wsi Braciszewo, gmina Gniezno.
  Budowa gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 o długości ok. 180 m na dz. o nr ewid. 158, 168, 172, 174 i 335 we wsi Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 51, 45/7, 45/6, 45/4 i 45/2 we wsi Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV – linii kablowej SN 15kV w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej działek budowlanych na dz. o nr ewid. 10/1, 99/1, 99/3 i 11/3, obręb Lulkowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 82 we wsi Skiereszewo, gmina Gniezno oraz na dz. o nr ewid. 11/13, ark. 141, miasto Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125 o długości ok. 198 mb na dz. o nr ewid. 30 i 31 we wsi Lubochnia, gmina Gniezno.
  Budowa gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu max do 0,5 MPa o długości ok. 8,5 mb na dz. o nr ewid. 53 we wsi Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa sieci elektroenergetycznej – linii kablowej nn 0,4kV o długości ok. 260 m na dz. o nr ewid. 4 i 14, obręb Kalina, gmina Gniezno.
  Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – budowa słupa linii napowietrznej SN 15kV, budowa linii kablowej SN 15kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa słupa linii napowietrznej nn 0,4kV, budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ewid. 80, 83, 84, 150, 170 i 172 obręb Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej nn 0,4kV na dz. o nr ewid. 87/2, 207/9, 216/2 i 260/3, obręb Zdziechowa, gmina Gniezno.
  Budowa gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu max do 0,5 MPa o długości ok. 70 mb na dz. o nr ewid. 180 i 181 we wsi Modliszewo, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej nn 0,4kV na dz. o nr ewid. 208, obręb Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV na dz. o nr ewid. 42/8, 42/3, 42/5, 42/9, 42/12 we wsi Kalina, gmina Gniezno oraz na dz. o nr ewid. 428 i 429/2 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno.
  Budowa przyłącza (wewnętrznej linii zasilającej) do stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE nr 44775 na dz. o nr ewid. 35/79, 37/55 i 35/53, obręb Goślinowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 19 i 23/7 we wsi Pyszczyn, gmina Gniezno.
  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej  SN 15kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na dz. o nr ewid. 147, 283 i 321/2 we wsi Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 o długości ok. 240 m na dz. o nr ewid. 32, 33, 34 i 52/8 we wsi Braciszewo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 o długości ok. 110 m na dz. o nr ewid. 119 i 47/5 we wsi Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej nn 0,4kV na dz. o nr ewid. 285/5, 285/7, 285/9 i 285/10 we wsi Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 335, 325, 320/10, 334/1 i 334/3 we wsi Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PE, dn 125 mm o długości ok. 289,0 m na dz. o nr ewid. 27/5 we wsi Wierzbiczany, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PE, dn 125 mm o długości ok. 207,0 m na dz. o nr ewid. 63/36 i 63/44 we wsi Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 o długości ok. 160,0 m na dz. o nr ewid. 42/9 we wsi Kalina, gmina Gniezno oraz na dz. o nr ewid. 429/2 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PE, dn 90 mm o długości ok. 150,0 m na dz. o nr ewid. 42/9 we wsi Kalina, gmina Gniezno.
  Budowa wieży stalowej z instalacją radiokomunikacyjną PPO_Gniezno_JANKKOWO/66541 o wysokości do 54 m na dz. o nr ewid. 97, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PE, dn 110 mm o długości ok. 90,0 m na dz. o nr ewid. 152/1 we wsi Lubochnia, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PVC, dn 90 mm o długości ok. 165,0 m na dz. o nr ewid. 22 i 44 we wsi Krzyszczewo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – budowa słupa linii napowietrznej SN 15kV, budowa linii kablowej SN 15kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym na dz. o nr ewid. 108/1, 92, 68, 25/3, 25/4, 26, 27 i 55, obręb Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PE, dn 125 mm o długości ok. 52,5 m na dz. o nr ewid. 21 we wsi Wierzbiczany oraz na dz. o nr ewid. 128/1 we wsi Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 62/2 we wsi Jankowo Dolne, gmina Gniezno.

Budowa chodnika wraz ze zjazdami i elementami odwodnienia na dz. o nr ewid. 92, 173/2, 171, 173/3, 119, 181, 182, 183/1, 183/2, 183/8, 183/7, 185, 155/1, 263/1, 160, 167, 168, 170, obręb Wełnica oraz na dz. o nr ewid. 8/2, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PE, dn 125 mm na dz. o nr ewid. 208 we wsi Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PE, dn 125 mm o dł. ok. 10,0 m na dz. o nr ewid. 194/2 i 198 we wsi Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej z rur PE, dn 110 mm o długości ok. 127,0 m na dz. o nr ewid. 133 i 131/6, obręb Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na dz. o nr ewid. 190 i 194/9 we wsi Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.

2018

 Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GNI3091 na części dz. o nr ewid. 88/4 we wsi Modliszewko, gmina Gniezno.
  Budowa stacji bazowej T-MOBILE nr 44765 w skład której wchodzi wieża stalowa wraz z antenami o wys. 44 m, urządzenia techniczne na ramie stalowej, ogrodzenie wraz z bramą oraz linia energetyczna zasilająca na dz. o nr ewid. 207/9 we wsi Zdziechowa, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125 na dz. o nr ewid. 325, 320/10 i 320/18 we wsi Mnichowo, gmina Gniezno.