biuletyn

PP_4

2022

 Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek o nr ewid. 8, 9/17, 9/20, 9/22, 9/24, 9/25 w miejscowości Strzyżewo Smykowe, gmina Gniezno.
  Rozbudowa istniejącej wieży telekomunikacyjnej polegającej na posadowieniu kontenera z agregatem prądotwórczym na części działki o nr ewid. 47 w miejscowości Strzyżewo Kościelne, gmina Gniezno.
  Budowa słupa linii napowietrznej SN-15kV i linii kablowej SN-15kV na działce o nr ewid. 12 oraz na części działki o nr ewid. 4 w miejscowości Strzyżewo Paczkowe oraz na części działki o nr ewid. 67 w miejscowości Strzyżewo Smykowe, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na części działek o nr ewid. 54 i 221 w miejscowości Goślinowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125 mm na działce o nr ewid. 329/6 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 110mm na działce o nr ewid. 187/26 oraz części działki o nr ewid. 198 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125mm na części działek o nr ewid. 5/2, 19, 32/45 w miejscowości Dalki, gmina Gniezno.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2021

 Rozbudowa istniejącej wieży Emitel S.A o instalację radiodyfuzyjną składającą się z zespołu anten Katherin UHF, RD8G 470536 L1T, 2 szt. anten radioliniowych, wraz z konstrukcją wsporczą i kontenerem technologicznym na części działki o nr ewid. 47 w miejscowości Strzyżewo Kościelne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 na części działki o nr ewid. 29 oraz na działce o nr ewid. 30/5 w miejscowości Wola Skorzęcka, gmina Gniezno oraz na działce o nr ewid. 30/5 w miejscowości Kędzierzyn, gmina Niechanowo.
  Przebudowa drogi gminnej nr 287006P – budowa chodnika na części działek o nr ewid. 58 i 87 w miejscowości Wola Skorzęcka, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na części działek o nr ewid. 127/6, 127/2, 102, 113/28, 113/15, 113/13, 113/16, 113/1 w miejscowości Lubochnia, gmina Gniezno.
  Budowa dróg wewnętrznych: Alei Czwartej, Alei Szóstej oraz Alei Siódmej na działkach o nr ewid. 197/4, 177, 190/2, 186 i 191 w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno.
  Budowa drogi wewnętrznej na os. Łąkowym na części działki o nr ewid. 192 w miejscowości Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej SN 15 KV wraz ze złączami kablowymi na części działek o nr ewid. 38/11, 38/17, 38/18, 38/20 w miejscowości Wierzbiczany, gmina Gniezno.
  Budowa sieci kanalizacyjnej PVC DN 200 mm na części działki o nr ewid. 162 w miejscowości Zdziechowa, gmina Gniezno.
  Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na części działek o nr ewid. 43 14, 15/6, 15/7, 15/8, 46/3, 54/5, 54/8, 21, 58, 85, 87 w miejscowości Wola Skorzęcka, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki o nr ewid. 150/2 w miejscowości Goślinowo, gmina Gniezno.
  Przebudowa wyeksploatowanej linii napowietrznej SN na linię kablową oraz stacji transformatorowych słupowych na kompaktowe na działkach o nr ewid. 51, 61/3, 65 oraz na części działek o nr ewid. 4, 10, 38, 47, 48, 67, 102, w miejscowości Lubochnia, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 261/3 i 262/1 oraz na części działek o nr ewid. 185 i 260 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na części działki o nr ewid. 208 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 57/15 oraz na części działki o nr ewid. 56 w miejscowości Pyszczynek, gmina Gniezno. 
  Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 76/14 oraz na części działek o nr ewid. 226, 128/1 i 77 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 205 i 211 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa wiaty rowerowej przy Piastowskim Trakcie Rowerowym na działce o nr ewid. 6/8 w miejscowości Braciszewo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 26, 27, 33/5, 34/11, 41, 43/6, 46/5, 47/1, 48 i 49/1, a także na części działek o nr ewid. 30, 55 i 68 w miejscowości Wełnica, gmina Gniezno oraz na działce o nr ewid. 196 w miejscowości Goślinowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na cele socjalno-bytowe na części działki o nr ewid. 160 w miejscowości Wierzbiczany, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 74 w miejscowości Strzyżewo Kościelne, gmina Gniezno.
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN63 na części działek o nr ewid. 255/1, 128/1, 122 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznych „Gniezno 1” oraz „Gniezno 2B” (budowa linii kablowych SN, posadowienie złącza kablowego ZKSN), na części działek o nr ewid. 20/1 i 21 w miejscowości Wierzbiczany, gmina Gniezno.
Zasilenie w energię elektryczną działki o nr ewid. 182/4 oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV na kablową, na części działek o nr ewid. 115, 151, 179, 177, 173, 180/2, 180/1, 356/1, 181/7, 181/10, 181/9 oraz na działkach o nr ewid. 181/6 i 181/8 w miejscowości Piekary, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 DN 63 na działce o nr ewid. 410/5 i na części działki o nr ewid. 270 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek o nr ewid. 74 i 75 w miejscowości Strzyżewo Kościelne, gmina Gniezno.
Budowa drogi gminnej na części działki o nr ewid. 57 w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno.

2020

 Budowa sieci gazowej śr/c PE dn-63 o ciśnieniu MOP=0,5 MPa przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 194/9 oraz części działki 190, obręb Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Przebudowa wyeksploatowanej linii napowietrznej SN na linię kablową oraz stacji transformatorowych słupowych na kompaktowe przewidzianej do realizacji na części działek o nr ewid. 283, 154, 155, 185, 171, 279/14, 279/12, 279/13, 279/11, 279/8, 288, 291, obręb Jankowo Dolne oraz na części działek o nr ewid. 1, 9, 8, 11/2, 11/1, 14, 40, obręb Wierzbiczany, gmina Gniezno.
  Przebudowa wyeksploatowanej linii napowietrznej SN na linię kablową oraz przebudowie stacji transformatorowych słupowych na kompaktowe na części działek o nr ewid. 135/2 i 151 w miejscowości Piekary, gmina Gniezno oraz na części działki o nr ewid. 1 ark. 149, w mieście Gniezno.
  Przebudowa wyeksploatowanej linii napowietrznej SN na linię kablową oraz przebudowie stacji transformatorowych słupowych na kompaktowe na części działek o nr ewid. 135/2, 151 i 184/2 w miejscowości Piekary, gmina Gniezno oraz na części działki o nr ewid. 1 ark. 149, w mieście Gniezno oraz na części działek o nr ewid. 24, 25, 26/4, 27 i 41 ark. 148, w mieście Gniezno.
  Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 4/1, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13 (część działki), 4/14 (część działki), 4/15 (część działki), 4/16, 10 (część działki) w miejscowości Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych na działce o nr ewid. 152/3 oraz na części działki o nr ewid. 156 w miejscowości Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach o nr ewid. 73/9 i 73/16 oraz na części działki o nr ewid. 72 w miejscowości Kalina, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki o nr ewid. 147 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek o nr ewid. 47, 62 w miejscowości Dębówiec, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek o nr ewid. 120 i 117/27 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 122 w miejscowości Wierzbiczany, gmina Gniezno.
  Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek o nr ewid. 38 i 99/3 w miejscowości Lulkowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn40 na działce o nr ewid. 33 oraz na częściach działek o nr ewid. 32/15 i o nr ewid. 35 w miejscowości Ganina, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na części działek o nr ewid. 54, 55, 56, 97 w miejscowości Modliszewo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 174/1 oraz na części działki o nr ewid. 171 w miejscowości Lulkowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn-110mm na działce o nr ewid. 64 w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE o średnicy dn=180mm wykonanej z polietylenu na części działki o nr ewid. 7 w miejscowości Szczytniki Duchowne oraz na części działki o nr ewid. 109/2 w miejscowości Osiniec, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE o średnicy dn=110 mm wykonanej z polietylenu na częściach działek o nr ewid. 123 i 128/1 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE o średnicy dn=125 mm wykonanej z polietylenu na częściach działek o nr ewid. 250 i 128/1 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 161/4 oraz na części działki o nr ewid. 167 w miejscowości Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4kV, linii kablowych nn 0,4kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domów jednorodzinnych na części działek     o nr ewid. 118/7, 138, 120, 121, 153/2, 153/3 i 153/4 w miejscowości Dębówiec, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE na części działek o nr ewid. 26 i 55 w miejscowości Modliszewko, gmina Gniezno.
  Budowa stacji transformatorowych kompaktowych SN/nn, budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, budowa słupów oświetlenia drogowego w związku z planowaną przebudową odcinka linii napowietrznej linii 11 Mogilno od łącznika 217 do nowego powiązania w kierunku linii Kozłowo na linię kablową na części działek o nr ewid. 99/3, 38, 16/21, 276/3 i 8, oraz na działce o nr ewid. 17, w miejscowości Lulkowo, gmina Gniezno, na części działek o nr ewid. 66, 67, 81, 64/3, 63, 62, 61, 60/6, 60/1, 58/2, 58/3, 57, 124, 56, 54, 50, 59/11 i 17/1 oraz na działkach o nr ewid. 68 i 91, w miejscowości Strzyżewo Smykowe, gmina Gniezno, na części działek o nr ewid 1, 2, 3, 4, 10, 58/6, 13, 31, 61/1, 62/2, 62/3, 62/4, 63/5, 65/2, 66, 68, 67/1, 67/2, 72, 73/1, 74, 75, 76/1, 76/2, 97, 96, 77, 83, 160 i 150 oraz na działkach o nr ewid. 19, 85, 70, 64, 65/3 i 84, w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125 na dz. o nr ewid. 82, obręb Skiereszewo, gmina Gniezno.
Przebudowa wyeksploatowanej linii napowietrznej SN i nn na linie kablowe oraz powiązania trzech stacji transformatorowych na części działek o nr ewid. 135 i 136 oraz na działkach o nr ewid. 132 i 133, w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno oraz na części działek o nr ewid. 128/1, 128/5, 131, 133, 134, w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
Budowa złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domów jednorodzinnych dwulokalowych na części działki o nr ewid. 130 w miejscowości Piekary, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 310/8 oraz na części działki o nr ewid. 305/1 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 63/44 oraz na części działki o nr ewid. 63/36 w miejscowości Dalki, gmina Gniezno.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY GNI3141C składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości maksymalnej 64,0 m wraz z szafami sterującymi, zespołem anten nadawczo-odbiorczych sektorowych i radioliniowych, urządzeniami nadawczymi oraz przyłączem energetycznym, na części działki o nr ewid. 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 410/5 oraz na części działek o nr ewid. 271/1 i 270 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 wraz z szafami/złączeniami kablowo-pomiarowymi oraz linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 wraz ze słupami oświetlenia drogowego na części działek o nr ewid. 115, 151, 183/2, 116/4, 116/5, 120 w miejscowości Piekary, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 DN 63 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 DN 25 na części działek o nr ewid. 180, 52, 109, 6, 5, 121/8 w miejscowości Modliszewo, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do studni wodomierzowej na części działek o nr ewid. 88 i 92 w miejscowości Kalina, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 na części działki o nr ewid. 56/14 w miejscowości Dalki, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 na części działki o nr ewid. 10/3 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 76/26, 76/24 i 76/21 oraz na części działek o nr ewid. 45 i 1 w miejscowości Kalina, gmina Gniezno, a także na części działek o nr ewid. 319/2 i 237 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 170 oraz na działce o nr ewid. 199/9 w miejscowości Zdziechowa, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 69/6 oraz na części działki o nr ewid. 69/5 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na części działek o nr ewid. 9/4 i 10/3 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 56/14 w miejscowości Dalki, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 138 w miejscowości Dębówiec, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 45/1 w miejscowości Ganina, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 200 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (włączenie w istniejącą sieć gazową) na części działki o nr ewid. 200 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
Rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów o kompostownię odpadów zielonych i innych bioodpadów na działkach o nr ewid. 190/1 i 190/2 w miejscowości Lulkowo, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki o nr ewid. 62/2 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki o nr ewid. 147 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 38/11 oraz na części działki o nr ewid. 35 w miejscowości Wierzbiczany, gmina Gniezno.
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – nN 0,4kV na części działek o nr ewid. 214/12, 214/13, 214/15, 214/16, 214/18, 214/19 214/20 i 215 w miejscowości Szczytniki Duchowne oraz na części działki o nr ewid. 160 w miejscowości Wierzbiczany, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 214/12 oraz na części działek o nr ewid. 215, 214/20 oraz 216/3 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 141/3 oraz na części działki o nr ewid. 151 w miejscowości Piekary, gmina Gniezno.
Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GNI3161 na części działki o nr ewid. 5/2, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
 

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gazociągu w m. Wymysłowo i Lubochnia

 
Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy gazociągu w m. Wymysłowo i Lubochnia

2019

 Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GNI3091 na części dz. o nr ewid. 88/4 we wsi Modliszewko, gmina Gniezno.
   
   
  Budowa stacji bazowej T-MOBILE nr 44765 w skład której wchodzi wieża stalowa wraz z antenami o wys. 44 m, urządzenia techniczne na ramie stalowej, ogrodzenie wraz z bramą oraz linia energetyczna zasilająca na dz. o nr ewid. 207/9 we wsi Zdziechowa, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE dn 125 na dz. o nr ewid. 325, 320/10 i 320/18 we wsi Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 325, 320/10 i 320/18 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 5160/3 oraz na części działek o nr ewid. 190 i 201 w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania działek budowlanych przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 321/1, 117/11, 117/14 oraz 117/24, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na części działek o nr ewid. 19, 34/7 i na działce o nr ewid. 120/10 w miejscowości Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na części działki o nr ewid. 171 w miejscowości Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na części działki o nr ewid. 32/24 w miejscowości Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem, na działce o nr ewid. 15/1, na części działki o nr ewid. 14/3, obręb Braciszewo oraz na działce o nr ewid. 143, 41, 125/28, 125/33, 125/14, na części działki o nr ewid. 12/4, 142/47, 138, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/9, 134/1, 117, 111, 62, 146/2, 145, 144, 164, 135, 123/3, obręb Obora, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 na części działek o nr ewid. 158, 168, 172, 174, 335 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na części działek o nr ewid. 51, 45/7, 45/6, 45/4, 45/2 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GNI3171 na części działki o nr ewid. 145, obręb Obora, gmina Gniezno.
  Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV – linii kablowej SN 15kV w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej działek budowlanych w miejscowości Lulkowo dz. 11/12 oraz 277/27 przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ewid. 10/1, 99/1, 99/3 oraz 11/3 w miejscowości Lulkowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na części działki o nr ewid. 82 w miejscowości Skiereszewo, gmina Gniezno oraz na terenie działki o nr ewid.  11/13, ark. 141, miasto Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na części działki o nr ewid. 53 w miejscowości Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na częściach działek o nr ewid. 30 oraz 31 w miejscowości Lubochnia, gmina Gniezno.
  Budowa sieci elektroenergetycznej do działek budownictwa mieszkalnego nr 17/5, 17/24, 17/29 w m. Kalina, gm. Gniezno przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 4 oraz 14 w miejscowości Kalina, gmina Gniezno.
  Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV - budowa słupa linii napowietrzne SN15kV, budowa linii kablowej SN 15kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa słupa linii napowietrzne nN 0,4kV, budowa linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej domu jednorodzinnego w miejscowości Strzyżewo Paczkowe dz. 296, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 83 oraz na częściach działek o nr ewid. 80, 84, 150, 172, 170 w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 87/2, 207/9, 216/2 oraz 260/3 w miejscowości Zdziechowa, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP = 0,5 MPa na części działek o nr ewid. 180 i 181 w miejscowości Modliszewo, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w związku z przyłączeniem sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Szczytniki Duchowne, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid. 208 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania działek budowlanych w miejscowości Kalina, gmina Gniezno, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 42/3 (część), 42/5 (część), 42/8 (część), 42/9, 42/12 (część), obręb Kalina, gmina Gniezno oraz na działce o nr ewid. 429/2, obręb Wymysłowo, gmina Trzemeszno.
  Prowadzenie przyłącza (wewnętrznej linii elektroenergetycznej zasilającej) do stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile nr 44775 przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 35/79, 35/55, 35/54 oraz 35/53 w miejscowości Łabiszynek, obręb Goślinowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazociągowej ś/c PE dn 63 na działce o nr ewid. 23/7 oraz części działki o nr ewid. 19 w miejscowości Pyszczyn, gmina Gniezno.
  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zespołu działek w miejscowości Jankowo Dolne, przewidzianej do realizacji na części działek o nr ewid. 147, 283, 321/2 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek o nr ewid. 32, 33, 34 oraz 52/8 w miejscowości Braciszewo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ewid. 47/5 oraz na części działki o nr ewid. 119 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Szczytniki Duchowne, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 285/10 oraz na części działek o nr ewid. 285/5, 285/7, 285/9 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 na działce o nr ewid. 320/10 oraz na części działek o nr ewid. 335, 325, 334/3 oraz 334/1 w miejscowości Mnichowo, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 27/5 w miejscowości Wierzbiczany, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 63/44 oraz na części działki o nr ewid. 63/36 w miejscowości Dalki, gmina Gniezno.
  Budowa sieci gazowej śr/c PE-100 SDR-11 dn-63 mm przewidzianej do realizacji: na działce o nr ewid. 42/9, obręb Kalina, gmina Gniezno oraz na działce o nr ewid. 429/2, obręb Wymysłowo, gmina Trzemeszno.
  Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 42/9 w miejscowości Kalina, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na części działek o nr ewid. 44, 22 w miejscowości Krzyszczewo, gmina Gniezno.
  Budowa wieży stalowej z instalacją radiokomunikacyjną PPO_GNIEZNO_JANKOWO_66541, przeznaczonej do obsługi telekomunikacji publicznej na części działki o nr ewid. 97 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV, słupa linii napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wełnica, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 26, 27 oraz na części działek o nr ewid. 108/1, 92, 68, 25/3, 25/4, 55 w miejscowości Wełnica, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 21 w miejscowości Wierzbiczany, gmina Gniezno oraz na części działki o nr ewid. 128/1 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia na części działki o nr ewid. 62/2 w miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa chodnika wraz ze zjazdami i elementami odwodnienia na części działek o nr ewid. 92, 173/2, 171, 173/3, 119, 181, 182, 183/1, 183/2, 183/7, 183/8, 185, 155/1, 263/1, 160, 167, 168, 170, obręb Wełnica, gmina Gniezno oraz na części działki o nr ewid. 8/2, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej PE, DN 125 mm na części działki o nr ewid. 208 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa sieci wodociągowej na części działek o nr ewid. 194/2 i 198 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.
  Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GNI3161 na części działki o nr ewid. 5/2, obręb Jankowo Dolne, gmina Gniezno.