Jesteś tutaj:    » » » Ogłoszenia i inne informacje

Ogłoszenia i inne informacje

Zestawienie ogłoszeń i informacji

Data  Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu  Sygnatura
  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ  
 31.07.2018  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno  Energy Solar 16 Sp. z o. o.
 31.07.2018  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno  Energy Solar 16 Sp. z o. o.
 31.07.2018  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Gniezno III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 76/13 w miejscowości Szczytniki Duchowne, Gmina Gniezno  Energy Solar 16 Sp. z o. o.
 10.12.2018  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubochnia, Gmina Gniezno, działka nr 164.  Elektrownia PV Sp. z o.o.
 14.12.2018  Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Gmina Gniezno, działki nr 190/1 i 190/2  UG. OS. 6220.4.2018
 11.03.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działki nr 44/2 i 44/3  MTS Invest Sp. z o .o. , UG. OS. 6220.7.2018
 28.03.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/1  Renata Trzcińska
 18.04.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o wielkości 56 DJP w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno   Tadeusz Jakimowicz UG. OŚR. 6220,3,2019
 23.04.2019  Ogloszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów Programu ochrony powietrza  Zarząd Województwa Welkopolskie
 29.04.2019  Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej goeodezuyjnie jako działka nr 13 położona w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno    UG. OŚR. 6236.1.2019
 3.06.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wierzbiczany, Gmina Gniezno, działka nr 20/1  UG. OŚR.6220.2.2019
 10.06.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno, działki nr 190/1 i 190/2  UG. OS. 6220.4.2018
 25.06.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na recyklingu tworzywa sztucznego -poużytkowej folii LDPE w miejscowości Lulkowo, Gmina Gniezno, działka nr 231/3  UG. OŚR.6220.1.2019
 12.07.2019  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 25 w miejscowości Zdziechow, Gmina Gniezno   UG. OS. 6220.5.2015
 17.07.2019  Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory dla krów mlecznych w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezn, działka nr 69/1  UG. OS. 6220.4.2015
 25.07.2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego - Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed  hałasem dla dróg  krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin- granica województwa) oraz o  poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości  udziału  społeczeństwa   (skan )  
 9.08.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 50  OŚR.6220.4.2019
 28.10.2019  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2214P Osiniec - Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka - Lubochnia, Gmina Gniezno  OŚR.6220.5.2019
 29.01.2020  Decyzja w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13 położona w miejscowości Piekary, Gmina Gniezno  UG. OŚR.6236.1.2019
 19.03.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Miasto Gniezno na wniosek Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą użytkowania istniejącej hali magazynowo-produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej w Gnieźnie  WOŚ.6220.7.2020
 23.03.2020  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 80 w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno - Strzyżewo Smykowe B  OŚR.6220.2.2020
 23.03.2020  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedfsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr 80 w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno - Strzyżewo Smykowe A  OŚR.6220.3.2020
 23.03.2020 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej  Zarząd Województwa Wielkopolskiego
 03.04.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna 2MW Kędzierzyn/gm. Niechanowo  Wójt Gminy Nechanowo
 03.04.2020 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne (...) w m. Wymysłowo/gm. Trzemeszno  RGNK.6220.25.2019
Burmistrz Trzemeszna
 3.04.2020  Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu domów jednorodzinnych w miejscowości Lubochnia, Gmina Gniezno, działki nr 113/34; 113/35; 113/36 i 113/38  OŚR. 6220.1.2020
 21.04.2020 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej 131 w Gnieźnie, woj. wielkopolskie na działkach o nr ewid. 6/5 i 6/8 obręb 0001 arkusz 168.  WOŚ.6227.7.2020Prezydent Miasta Gniezna
 06.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania  OŚR.6236.1.2020
 14.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna do 12MW Obora/Gm. Gniezno  OŚR.6220.4.2020
 26.05.2020 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej  Zarząd Województwa Wielkopolskiego
 26.05.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - farma fotowoltaiczna 17MW Szczytniki Duchowne/Gm. Gniezno  OŚR.6220.5.2020
 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbudowie części biurowo-socjalnej oraz budowie magazynów gazów technicznych wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Gdańskiej 131 w Gnieźnie, woj. wielkopolskie na działkach o nr ewid. 6/5 i 6/8 obręb 0001 arkusz 168 WOŚ.6227.7.2020Prezydent Miasta Gniezna
 2.06.2020  Decyzja w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111/1 położóna w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno  OŚR.6236.1.2020
 22.06.2020  Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej 2MW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo  UG.6220.2.2020
Wójt Gminy Niechanowo
 24.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno  OŚR.6220.5.2020
 30.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW w m. Lulkowo gm. Gniezno  OŚR.6220.6.2019
 30.06.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW w m. Lulkowo gm. Gniezno  OŚR.6220.7.2019
 13.07.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.4.2020
 13.07.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.7.2020
 27.07.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Jankowo Dolne..." w miejscowości Wymysłowo Zawiadomienie o wydanej decyzji RGNK.6220.25.2019 
 04.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej 2MW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.2.2020
Wójt Gminy Niechanowo
05.08.2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa elektrowni fotowoltaicznej 17MW w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno

OŚR.6220.5.2020

05.08.2020

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno OŚR.6220.7.2020
 07.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno w sprawie miejsc przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji  

12.08.2020

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno

 OŚR.6220.4.2020

20.08.2020

13.10.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 8MW w m. Osiniec

Obwieszczenie - przedłużenie terminu

 OŚR.6220.10.2020

04.08.2020

 

 01.09.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

 WOŚ.6220.19.2020

 04.09.2020

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno

 OŚR.6220.7.2020
 04.09.2020 Obwieszczenie - decyzja o o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa kompleksu 12 farm fotowoltaicznych o mocy łącznej do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.7.2020
 16.09.2020 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania dz. nr 7 obręb Jankowo Dolne  OŚR.6236.2.2020
17.09.2020
Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 26/8, ark. 193 przy ul. Roosevelta w miejscowości Gniezno

 WOŚ.6220.19.2020

Prezydent Miasta Gniezna

 18.09.2020  Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.4.2020

 22.09.2020

13.10.2020

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa ujęcia wód podziemnych (studnia głębinowa) w m. Wełnica gm. Gniezno

Obwieszczenie - przedłużenie terminu

 OŚR.6220.9.2020
 25.09.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo  OŚR.6220.11.2020
 29.09.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla inwestycji - budowa farmy lub farm fotowoltaicznych do 12MW w m. Obora gm. Gniezno  OŚR.6220.4.2020
 02.10.2020 Obwieszczenie dot. postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   OŚR.6220.4.2020
 06.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, Gmina Gniezno, działka nr 204/1.  OŚR.6220.12.2020
 07.10.2020 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa budynku obory przeznaczonego na 248 szt. bydła w m. Wola Skorzęcka  OŚR. 6220.6.2020