biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » Ogłoszenia i inne informacje

Ogłoszenia i inne informacje

Zestawienie ogłoszeń i informacji

 

Data  Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu  Sygnatura
  ARCHIWUM OGŁOSZEŃ Z LAT 2010-2020  
05.01.2021 Obwieszczenie - przekazanie odwołania stron do SKO OŚR.6220.11.2020
08.01.2021

Obwieszczenie dot. postępowania - rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

OŚR.6220.13.2020
13.01.2021 Obwieszczenie - dot.budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieleszyn

Wójt Gminy Mieleszyn
RL.6220.7.2020

13.01.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/4 położona w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

OŚR.6236.1.2021
13.01.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5 OŚR.6220.4.2020
20.01.2021 Obwieszczenie o wydanym w dniu 19 stycznia 2021 r. Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 OŚR.6220.7.2019
 21.01.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno OŚR.6220.13.2020
20.01.2021 Obwieszczenie o wydanym w dniu 19 stycznia 2021 r. Postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2 OŚR.6220.6.2019
26.01.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19  OŚR.6220.1.2021
28.01.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła z 66,30 DJP do 91,20 DJP (wzrost na poziomie 24,90 DJP) w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 157/2 OŚR.6220.2.2021
28.01.2021  Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26  OŚR.6220.10.2020
08.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn  RL.6220.7.2020
12.02.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26  OŚR.6220.10.2020
16.02.2021 Obwieszczenie o wydanym dnia 15 lutego 2021 r. postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2  OŚR.6220.6.2019
16.02.2021 Obwieszczenie o wydanym dnia 15 lutego 2021 r. postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1  OŚR.6220.7.2019
 17.02.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno

 OŚR.6220.13.2020
 18.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3  OŚR.6220.3.2021
 18.02.2021 Decyzja w sprawie  ustalenia obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/4 położona w miejscowości Krzyszczewo, Gmina Gniezno  OŚR.6236.1.2021
23.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn  RL.6220.7.2020
 01.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5  OŚR.6220.4.2020
08.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn

RL.6220.7.2020
Wójt Gminy Mieleszyn

09.03.2021 Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16KW w m. Rudki gm. Tremeszno  FGNK.6220.23.2020
 Burmistrz Trzemeszna
11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady bydła z 66,30 DJP do 91,20 DJP (wzrost na poziomie 24,90 DJP) w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działka nr 157/2  OŚR.6220.2.2021
11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną", w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5  OŚR.6220.4.2020
 11.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19  OŚR.6220.1.2021
 16.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7
 OŚR.6220.6.2021
 16.03.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiniec, Gmina Gniezno, działka nr 26
OŚR.6220.10.2021
 30.03.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3  OŚR.6220.3.2021
 30.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4.  OŚR.6220.5.2021
 02.04.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19

Obwieszczenie -  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu domów jednorodzinnych w miejscowości Kalina, Gmina Gniezno, działka nr 76/19

 OŚR.6220.1.2021
 07.04.2021

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo (1)

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW w m. Goślinowo (2)

 SKO.OŚ.405.11.2021

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

14.04.2021
Obwieszczenie - dot.budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mieleszyn Wójt Gminy Mieleszyn
RL.6220.7.2020
21.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111/1 położona w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno OŚR.6236.2.2021
21.04.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5"

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5"

OŚR.6220.4.2020
 05.05.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7  OŚR.6220.6.2021
 05.05.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77  OŚR.6220.9.2020
 13.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Mieleszyn

 RL.6220.7.2020
Wójt Gminy Mieleszyn

 21.05.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4.  OŚR.6220.5.2021
 26.05.2021 Obwieszczenie o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 12 MW wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 96/5"
OŚR.6220.4.2020
26.05.2021
Decyzja o obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111/1 położona w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno
OŚR.6236.2.2021
 28.05.2021 Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 180KW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.8.2020
Wójt Gminy Niechanowo
 28.05.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3 OŚR.6220.3.2021
08.06.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3 OŚR.6220.3.2021
 09.06.2021 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4.  OŚR. 6220.5.2021
 11.06.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60 OŚR.6220.9.2021
28.06.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7 OŚR.6220.6.2021
01.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2  OŚR.6220.6.2019
01.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1  OŚR.6220.7.2019
01.07.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2  OŚR.6220.6.2019
01.07.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 OŚR.6220.7.2019
02.07.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60 OŚR.6220.9.2021
 05.07.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 6000 sztuk, o łącznej mocy do 2 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników i transformatorów w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działka nr 122/3.

OŚR.6220.3.2021
 05.07.2021  Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77 OŚR.6220.9.2020
09.07.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4
 OŚR.6220.5.2021
13.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 180KW w m. Kędzierzyn gm. Niechanowo UG.6220.8.2020
Wójt Gminy NIechanowo
15.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118. OŚR.6220.11.2021
27.07.2021 Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanej w dniu 27 lipca 2021 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2 (obwieszczenie OŚR. 6220.6.2019)

Wójt Gminy Gniezno informuje o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.1) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1, 214, 215/2.(ogłoszenie OŚR. 6220.6.2019)
 OŚR. 6220.6.2019
27.07.2021 Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanej w dniu 27 lipca 2021 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1 (obwieszczenie OŚR. 6220.7.2019)

Wójt Gminy Gniezno informuje o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 008.2) w obrębie Lulkowo, Gmina Gniezno, dz. nr 200/1.(ogłoszenie OŚR. 6220.7.2019)
 OŚR. 6220.7.2019
30.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1.  OŚR. 6220.12.2021
05.08.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działki nr 200/2 i 200/3  OŚR.6220.10.2021
05.08.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118  OŚR.6220.11.2021
 16.08.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7  OŚR.6220.6.2021
 16.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 287039P – chodnik łącznie z poszerzeniem jezdni od ul. Ludwiczaka do Mnichówka w miejscowości Dalki, Gmina Gniezno na działkach ewid. nr 53, 55/11, 55/16, 56/14, 58, 45/33, 45/34, 42/1, 42/4, 63/1, 64/1  OŚR.6220.14.2021
24.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno, działka nr 96/8  OŚR.6220.15.2021
 25.08.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7  OŚR.6220.6.2021
 27.08.2021 Obwieszczenie o przekazaniu akt do SKO dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Obora, Gmina Gniezno, działka nr 89/4.  OŚR.6220.5.2021
 01.09.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW w m. Kędzierzyn, gm. Niechanowo  UG.6220.7.2021
Wójt Gminy Niechanowo
03.09.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 14 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działki nr 59/1, 59/2 i 60  OŚR.6220.9.2021
 03.09.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla 173,25 DJP celem przeniesienia obecnej obsady 113,95 DJP bydła przy jednoczesnym zwiększeniu o 59,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjonowania w istniejącym gospodarstwie odchowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębówiec, Gmina Gniezno, działki nr 56, 57 i 58/1.  OŚR.6220.12.2021
 07.09.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wieży Emitel S.A o instalację radiodyfuzyjną składającą się z zespołu anten Kathrein UHF, RD8G 470536 L1T, 2 szt. anten radioliniowych wraz z konstrukcją wsporczą i kontenerem technologicznym w miejscowości Strzyżewo Kościelne, Gmina Gniezno, działka nr 47  OŚR.6220.13.2021
 14.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działka nr 27/2  OŚR.6220.16.2021
 15.09.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności ponad 10 m3, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanego w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działka nr 77  OŚR.6220.9.2020
 15.09.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno, działka nr 96/8  OŚR.6220.15.2021
17.09.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działki nr 200/2 i 200/3  OŚR.6220.10.2021
28.09.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/7

 OŚR.6220.6.2021
 28.09.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16KW w m. Rudki gm. Trzemeszno  FGNK.6220.23.2020
 Burmistrz Trzemeszna
 05.10.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118  OŚR.6220.11.2021
06.10.2021 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modliszewo, Gmina Gniezno, działki nr 116/3, 116/4, 117 i 118  OŚR.6220.11.2021
 08.10.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działki nr 200/2 i 200/3

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi w miejscowości Wełnica, Gmina Gniezno, działki nr 200/2 i 200/3

 OŚR.6220.10.2021
12.10.2021 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.   
 13.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mnichowo, Gmina Gniezno, działka nr 178  OŚR.6220.17.2021
 15.10.2021

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno, działka nr 96/8

Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Strzyżewo Smykowe, Gmina Gniezno, działka nr 96/8

 OŚR.6220.15.2021
19.10.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wola Skorzęcka, Gmina Gniezno, działka nr 27/2 OŚR.6220.16.2021
 20.10.2021 Zawiadomienie w sprawie postępowania o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW w m. Kędzierzyn, gm. Niechanowo UG.6220.7.2021
Wójt Gminy Niechanowo