Jesteś tutaj:    » » » » Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

Wyniki postępowań - 2020

 Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy

 Data

 GR.271.1.2020

Informacja z otwarcia ofert - Adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w m. Zdziechowa w ramach projektu Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców oraz Maluch +2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 24.01.2020

05.02.2020

 GR.271.4.2020

Informacja z otwarcia ofert - Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno w 2020 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 10.03.2020

16.03.2020

 GR.271.6.2020

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa kruszywa drogowego do wykonania remontu dróg gminnych na terenie Gminie Gniezno w 2020 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 18.03.2020

19.03.2020

 GR.271.5.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

 23.03.2020

26.03.2020

 GR.271.3.2020

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 25.03.2020

31.03.2020

 GR.271.7.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno_2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 15.04.2020

11.05.2020

 GR.271.8.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Helskiej w Jankówku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

 24.06.2020

29.06.2020

 GR.271.9.2020

Informacja z otwarcia ofert - Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287008P w m. Dębówiec

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 24.06.2020

08.07.2020

 GR.271.10.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Duchowne, Mnichowo, Strzyżewo Kościelne i Wola Skorzęcka gmina Gniezno

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 10.07.2020

 

29,07,2020

 GR.271.11.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Helskiej w Jankówku_2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 16.07.2020

30.07.2020

 GR.271.12.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa  20.07.2020
 GR.271.14.2020

Informacja z otwarcia ofert - "Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa(2)"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.07.2020

30.07.2020

04.08.2020

04.08.2020

 GR.271.15.2020

Informacja z otwarcia ofert "Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Strzyżewo Paczkowe i Szczytniki Duchowne gmina Gniezno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 19.08.2020
 GR.271.16.2020

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa(3)"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 24.08.2020

14.09.2020

 GR.271.17.2020

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi w m. Lubochnia działka nr 102, 135 gmina Gniezno w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 08.09.2020

18.09.2020

 GR.271.18.2020

Informacja z otwarcia ofert "Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) Przebudowy drogi gminnej w Krzyszczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 11.09.2020

14.09.2020