Jesteś tutaj:    » » » » Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

Wyniki postępowań - 2020

 Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy

 Data

 GR.271.1.2020

Informacja z otwarcia ofert - Adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w m. Zdziechowa w ramach projektu Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców oraz Maluch +2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 24.01.2020

05.02.2020

 GR.271.4.2020

Informacja z otwarcia ofert - Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno w 2020 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 10.03.2020

16.03.2020

 GR.271.6.2020

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa kruszywa drogowego do wykonania remontu dróg gminnych na terenie Gminie Gniezno w 2020 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 18.03.2020

19.03.2020

 GR.271.5.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

 23.03.2020

26.03.2020

 GR.271.3.2020

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 25.03.2020

31.03.2020

 GR.271.7.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno_2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 15.04.2020

11.05.2020

 GR.271.8.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Helskiej w Jankówku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

 24.06.2020

29.06.2020

 GR.271.9.2020

Informacja z otwarcia ofert - Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287008P w m. Dębówiec

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 24.06.2020

08.07.2020

 GR.271.10.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Duchowne, Mnichowo, Strzyżewo Kościelne i Wola Skorzęcka gmina Gniezno

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 10.07.2020

 

29,07,2020

 GR.271.11.2020

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Helskiej w Jankówku_2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 16.07.2020

30.07.2020

 GR.271.12.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa  20.07.2020
 GR.271.14.2020

Informacja z otwarcia ofert - "Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa(2)"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.07.2020

30.07.2020

04.08.2020

04.08.2020

 GR.271.15.2020

Informacja z otwarcia ofert "Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Strzyżewo Paczkowe i Szczytniki Duchowne gmina Gniezno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 19.08.2020
 GR.271.16.2020

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa(3)"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 24.08.2020

14.09.2020

05.10.2020

 GR.271.17.2020

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi w m. Lubochnia działka nr 102, 135 gmina Gniezno w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 08.09.2020

18.09.2020

 GR.271.18.2020

Informacja z otwarcia ofert "Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) Przebudowy drogi gminnej w Krzyszczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 11.09.2020

14.09.2020

 GR.271.19.2020

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej w Mnichowie ( etap I) o długości ok. 848 m"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.09.2020

28.09.2020

 GR.271.20.2020 

Informacja z otwarcia ofert "Modernizacja dróg gminnych w m. Obora, Mnichowo i Skiereszewo"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta punktacji

22.09.2020

28.09.2020

 GR.271.21.2020

Informacja z otwarcia ofert "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiniec, os. Kameliowe"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.09.2020

25.09.2020

 GR.271.22.2020

Informacja z otwarcia ofert "Modernizacji dróg gminnych w m. Obora, Mnichowo i Skiereszewo - zmiana nawierzchni gruntowej na tłuczniową o łącznej długości 2 400 mb i szerokości 4,0 m"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.09.2020

20.10.2020

 GR.271.23.2020

Informacja z otwarcia ofert "Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) Przebudowy drogi gminnej w Krzyszczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego_2"

Infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.09.2020

25.09.2020

 GR.271.24.2020

Informacja z otwarcia ofert "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowych w m. Szczytniki Duchowne i Osiniec gmina Gniezno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 01.10.2020

08.10.2020

 GR.271.25.2020

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa drogi gminnej wraz z drogami wewnętrznymi w m. Winiary Wieś–etap I"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 14.10.2020

21.10.2020

 GR.271.27.2020

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa(4)"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 13.10.2020

15.10.2020

 GR.271.26.2020

Informacja z otwarcia ofert "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbiczany dz. 105/14, 105/26, 105/4, gm. Gniezno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 15.10.2020

26.10.2020

 GR.271.28,2020

Informacja z otwarcia ofert "Budowa 4 zadań oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniezno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 27.10.2020

06.11.2020

 GR.271.29.2020

Informacja z otwarca ofert "Przebudowa drogi gminnej ul. Kłopotowskiego w Goślinowie"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 27.10.2020

02.11.2020

 GR.271.30.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.11.2020
 GR.271.31.2020

Informacja z otwarcia ofert "Remont nawierzchni bitumicznej dwóch odcinków dróg gminnych w m. Zdziechowa i Braciszewo o łącznej dł. 1772 mb"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  04.11.2020

06.11.2020

 GR.271.33.2020

Informacja z otwarcia ofert "Budowa trzech odcinków sieci wodociągowych w m. Mnichowo, Dalki i Ganina gmina Gniezno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 16.11.2020

20.11.2020

 GR.271.35.2020

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa energii elektrycznej do 31.12.2021 r. dla Gminy Gniezno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 18.11.2020

17.12.2020

 GR.271.32.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania - "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31.12.2021 r.  20.11.2020
 GR.271.34.2020

Informacja z otwarcia ofert - "Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym gmina Gniezno w formule zaprojektuj i wybuduj"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 26.11.2020
 GR.271.38.2020

Informacja z otwarcia ofert - "Przebudowa skrzyżowania w m. Lulkowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania DK nr 15 z drogą gminną oznaczoną symbolem 7KD-D w m. Lulkowo"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 18.12.2020

22.12.2020

 GR.271.39.2020

Informacja z otwarcia ofert - "Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Gniezno w okresie od 18 stycznia 2021 r do dnia 31 grudnia 2021"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 18.12.2020

30.12.2020

 GR.271.40.2020

Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie gminy Gniezno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 21.12.2020

30.12.2020

 GR.271.37.2020

Informacja z otwarcia ofert - "Przebudowa drogi w m. Lubochnia działka nr 102, 149/41 gmina Gniezno"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.12.2020

 22.12.2020

 GR.271.36.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania - "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31.10.2021 r.