Jesteś tutaj:    » » » » Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - 2020

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

 

 Sygnatura

 Nazwa i zakres przedmiotowy

 Data

 GR.271.1.2020  Adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w m. Zdziechowa w ramach projektu Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców oraz Maluch+ 2020  09.01.2020
 GR.271.2.2020  Zakup energii elektrycznej do 31 grudnia 2020 r dla Gminy Gniezno  28.01.2020
 GR.272.1.2020  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku  03.02.2020
 GR.271.3.2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia 2020 r.  21.02.2020
 GR.271.4.2020 Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno w 2020 roku  24.02.2020
 GR.271.5.2020 Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno  27.02.2020
 GR.271.6.2020 Dostawa kruszywa drogowego do wykonania remontu dróg gminnych na terenie Gminy Gniezno w 2020 roku  03.03.2020
 GR.271.7.2020 Przebudowa z rozbudową remizy strażackiej w m. Strzyżewo Smykowe, dz. nr 97/1 i 97/3 gmina Gniezno_2  26.03.2020
 GR.271.8.2020 Przebudowa ul. Helskiej w Jankówku  08.06.2020
 GR.271.9.2020 Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287008P w m. Dębówiec  08.06.2020
 GR.271.10.2020 Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Duchowne, Mnichowo, Strzyżewo Kościelne i Wola Skorzęcka gminy Gniezno  25.06.2020
 GR.271.11.2020 Przebudowa ul. Helskiej w Jankówku_2  01.07.2020
 GR.271.12.2020 Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa  16.07.2020
 GR.271.14.2020 Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa(2)  20.07.2020
 GR.271.15.2020 Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Strzyżewo Paczkowe i Szczytniki Duchowne gmina Gniezno  04.08.2020
 GR.271.16.2020 Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa(3)  13.08.2020
 GR.271.17.2020 Przebudowa drogi w m. Lubochnia działka nr 102, 135 gmina Gniezno w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  19.08.2020
 GR.271.18.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) Przebudowy drogi gminnej w Krzyszczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  26.08.2020
 GR.271.19.2020 Przebudowa drogi gminnej w Mnichowie ( etap I) o długości ok. 848 m  07.09.2020
 GR.271.20.2020 Modernizacja dróg gminnych w m. Obora, Mnichowo i  Skiereszewo  07.09.2020
 GR.271.21.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiniec, os. Kameliowe   07.09.2020
 GR.271.22.2020 Remont nawierzchni bitumicznej czterech odcinków dróg gminnych o łącznej dł. 1460 mb  11.09.2020
 GR.271.23.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) Przebudowy drogi gminnej w Krzyszczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego_2  14.09.2020
 GR.271.24.2020 Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowych w m. Szczytniki Duchowne i Osiniec gmina Gniezno  16.09.2020
 GR.271.25.2020 Przebudowa drogi gminnej wraz z drogami wewnętrznymi w m. Winiary Wieś–etap I  29.09.2020
 GR.271.26.2020 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbiczany dz. 105/14, 105/26, 105/4, gm. Gniezno  30.09.2020
GR.271.27.2020 Dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego w kompleksie szkolnym w m. Zdziechowa(4)  05.10.2020
 GR.271.28.2020 Budowa 4 zadań oświetlenia ulicznego na terenie gm. Gniezno  12.10.2020
 GR.271.29.2020 Przebudowa drogi gminnej ul. Kłopotowskiego w Goślinowie  12.10.2020
 GR.271.30.2020 Budowa sieci wodociągowej PCV 110 w m. Lulkowo o długość 449 mb.  13.10.2020