biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 tys. zł

Ogłoszenia o zamówieniach powyżej 130 tys. zł

2021 r.

Plan zamówień publicznych na 2021 r. (pdf)

Sygnatura   Przedmiot zamówienia  Dokumenty  Data  
 271.43.2020 Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Mnichowo gmina Gniezno

Informacja z otwarcia ofert

 19.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I, II i III  15.02.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV

 19.02.2021
 271.46.2020 Budowa 4 zadań oświetlenia ulicznego w m. Jankowo Dolne, Lubochnia i Mnichowo gmina Gniezno

Informacja z otwarcia ofert

 19.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  15.02.2021
 271.44.2020 Budowa czterech odcinków sieci wodociągowych w m. Piekary, Szczytniki Duch., Zdziechowa i Dębówiec gmina Gniezno

Informacja z otwarcia ofert

 21.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  18.02.2021
 271.47.2020 Budowa 4 zadań oświetlenia ulicznego w m. Obora, Piekary i Wola Skorzęcka gmina Gniezno Informacja z otwarcia ofert  21.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 15.02.2021

 271.45.2020 Budowa trzech odcinków sieci wodociągowych w m. Kalina-Jankowo Dolne i Osiniec gmina Gniezno

Informacja z otwarcia ofert

 22.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 18.02.2021

 271.42.2020  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31.10.2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert

 22.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  01.02.2021
  271.1.2021 Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno w 2021 roku Ogłoszenie o zamówieniu  23.03.2021
Informacja z otwarcia ofert  07.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  09.04.2021
  271.2.2021 Bieżące remonty nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych w Gminie Gniezno w 2021 roku Ogłoszenie o zamówieniu  01.04.2021
Informacja z otwarcia ofert  16.04.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  26.04.2021
Informacja o powtórzeniu czynności i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty  30.04.2021
  271.3.2021 Adaptacja pomieszczeń Klubu Seniora w Wierzbiczanach na cele realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  15.04.2021
Informacja z otwarcia ofert  30.04.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  30.04.2021
  271.4.2021 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Gminy Gniezno Ogłoszenie o zamówieniu  05.05.2021
Informacja z otwarcia ofert  14.05.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  18.05.2021
  271.5.2021 Adaptacja pomieszczeń Klubu Seniora w Wierzbiczanach na cele realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  17.05.2021
   
   
271.6.2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dalki działka nr 34/24 Ogłoszenie o zamówieniu  20.05.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania  18.06.2021
   
 271.7.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6 (etap III) Ogłoszenie o zamówieniu  22.05.2021
Informacja z otwarcia ofert  08.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.06.2021
271.8.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Mnichowo (etap II) Ogłoszenie o zamówieniu 02.06.2021
   
   
 271.9.2021 Budowa oświetlenia ulicznego na os. Królewskim w m. Szczytniki Duchowne Ogłoszenie o zamówieniu 15.06.2021
   
   
271.10.2021 Adaptacja pomieszczeń Klubu Seniora w Wierzbiczanach na cele realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"_3 Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2021
   
   
 271.11.2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dalki działka nr 34/24_2 Ogłoszenie o zamówieniu 23.06.2021
   
   
 271.12.2021 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  06.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  23.07.2021
   
 271.13.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnica - Os. Łąkowe (stara część) Ogłoszenie o zamówieniu  06.07.2021
   
   
271.14.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Osiniec - Aleja Czwarta, Aleja Szósta i Aleja Siódma Ogłoszenie o zamówieniu 09.07.2021
   
   
 271.15.2021 Dostawa mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego w celu realizacji projektu
„Nowe Miejsca przedszkolne  w Gminie Gniezno” 
Ogłoszenie o zamówieniu  20.07.2021
   
   
 271.16.2021   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wełnica- Os. Łąkowe (stara część)_2  Ogłoszenie o zamówieniu  02.08.2021
   
   
 271.17.2021  Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6 (ETAP II) Ogłoszenie o zamówieniu  02.08.2021
   
   
271.18.2021 Remont nakładki bitumicznej w m. Goślinowo Ogłoszenie o zamówieniu  04.08.2021
   
   
 271.19.2021 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno"_postepowanie_2 Ogłoszenie o zamówieniu  10.08.2021
   
   
 271.20.2021 Dostawa mebli w celu realizacji projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  10.08.2021
   
   
  271.21.2021 Dostawa z montażem mebli i dostawa gier planszowych w celu realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  10.08.2021
   
   
 271.22.2021 Transport uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  24.08.2021
   
   
  271.23.2021 Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu w miejscowości Dalki Ogłoszenie o zamówieniu  25.08.2021
   
   
 271.24.2021 Dostawa sprzętu sportowego  w celu realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno” Ogłoszenie o zamówieniu  26.08.2021
   
   
 271.25.2021  Dostawa sprzętu AGD w celu realizacji projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  26.08.2021
   
   
271.26.2021 Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnica - Os. Łąkowe (stara część)_postępowanie_3 Ogłoszenie o zamówienu  26.08.2021
   
   
 271.27.2021 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie o zamówieniu  31.08.2021
   
   
 271.28.2021 Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" - postepowanie_2 Ogłoszenie o zamówieniu  09.09.2021
   
   
 271.29.2021 Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu w miejscowości Dalki_postępowanie_2  Ogłoszenie o zamówieniu  10.09.2021